Tilläggsisolering av träregelstomme med PAROC Tento tt Klimatskiva 

BEFINTLIG KONSTRUKTION:
  • Träregelstomme med befintlig isolering i gott skick
NY YTTRE KONSTRUKTION
  • Vindskyddsisolering: PAROC Tento tt, Klimatskiva fäst med skruvar och brickor, cc 300mm i kant och 600mm i skivans mitt.
  • Luftspalt: PAROC Distanskropp (XFP 001), (pdf) monteras genom isoleringen och mot reglarna med cc 600mm 
  • Spikläkt med min. dimension 28x70mm monteras med cc 600mm på utsidan av distanskropparna med skruv alt. spik.
  • Träpanel
Ventilated-facade-wooden-frame-extra-was-35tt_Lowres-2

Produkter som lämpar sig för vindskydd på utsidan av regelstommen: 
PAROC Tento tt: 30-95 mm isoleringstjocklek, lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex / Cortex b: 30 mm isoleringstjocklek, (b= svart), lambda 0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: 50 mm isoleringstjocklek, lambda 0,032 W/mK

PAROC Cortex monteras med PAROC Cortexdistans (XFP 002), (pdf) samt skarvar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), (pdf), PAROC Cortex hörntejp (XST 021), (pdf) alt. PAROC Cortex svart tejp (XST 042), (pdf), PAROC Cortex svart, hörntejp (XST 041), (pdf).  

Tilläggsisolering av en regelstomme utförd med en heltäckande isolering utanpå reglarna minskar köldbryggorna samtidigt som det ger en mycket fuktsäker konstruktion. Den utvändiga isoleringen höjer temperaturen på regelstommen och förbättrar därmed fuktegenskaperna hos konstruktionen genom att tillåta en uttorkning genom det diffusionsöppna isoleringsskiktet. Det är viktigt att alltid använda ventilerad fasadkonstruktion som leder ut fukt.

Gammal väggkonstruktion

Förutsättningarna för en tilläggsisolering är att den gamla regelkonstruktionen är i gott skick och kan hantera lasterna från tilläggsisoleringen. 

Ny konstruktion

För att bära den vertikala lasten från fasadpanelen monteras en genomgående regel upptill på fasaden samt kring fönster och dörrar och mellan varje våningsplan.

PAROC Tento tt Klimatskivan fäst på den gamla regelstommen med spik eller skruv samt plastbricka på ett avstånd av 300 mm i kant och 600 mm i skivans mitt. Montera isoleringen heltäckande med skarvar över bakomliggande träreglar.
 
PAROC Distanskroppar (XFP 001) finns för isoleringstjocklek 30-95mm. De monteras med ett avstånd på 600 mm både vertikalt och horisontellt genom isoleringen och utanpå den gamla regelstommen. Distanskropparna tar ingen vertikal last utan skall enbart förhindra att isoleringen trycks ihop. Spikläkt min. 28x70 monteras på utsidan av Distanskropparna och skruvas eller spikas in i innanförliggande konstruktion.

 

Utrymmet bakom fasadbeklädnaden skall vara ventilerat så att fukt kan transporteras bort. Om man väljer en stående fasadbeklädnad med slät baksida monteras en ströläkt vertikalt innan den horisontella spikregeln monteras. Vid liggande träpanel kan spikregeln monteras vertikalt. Glöm inte att montera ett musband i underkant på fasaden.

Klimatskivan är ett fullgott vindskydd mot luftrörelser i isoleringen som är placerad mellan reglarna. Hörn är ofta en kritisk punkt i en ventilerad väggkonstruktion. Här behövs ett vertikalt vindtätt skikt som förhindrar luftrörelser att ta sig längre in i konstruktionen. Det vindtäta skiktet kan utföras med vindskyddsmembranen PAROC Vindtät Walki Wall Breath 97 (XMW 095) alt. PAROC Vindtät Walki Wall Breath 65 (XMW 065), eller med beklädnadsskivor. I vindutsatta lägen och från tredje våningsplanet och uppåt i högre byggnader, ska ett heltäckande vindtätt skikt som PAROC Vindtät eller vindskyddsskivor placeras på regelstommen innanför Klimatskivan.

 

Eventuellt vatten som läcker in bakom fasadbeklädnaden skall avledas genom att en plåt, folie, membran eller likvärdigt monteras över fönster, dörrar och vid sockel. Klimatskivan avslutas cirka 10 mm ovan vattenavledare och sockeln.

Den nya fasadbeklädnaden monteras på spikläkten samt foder runt dörrar och fönster.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

Nedan finner du exempel på U-värden för några konstruktioner: 
 
Produkt Isoleringstjocklek, mm
PAROC eXtra (installationsskikt)         45 45  45  45  45  45  45 
PAROC eXtra (bärande stomme) 95  95  95  120  120  145  170  170 220  220  240 
PAROC Tento tt  30 45 70  70  45  70  70  95  70  95  95 
U-värde W/m2K  0.30 0.26  0.22  0.19  0.16 0.15 0.14  0.12 0.12 0.11 0.10 

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Luft- och ångspärr λU = 0,14 W/mK, d = 0,12 mm R = 0,001 m2K/W
Gipsskiva λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
PAROC eXtra λU = 0.036 W/mK
PAROC Tento tt λU = 0.033 W/mK
Träregel  λU = 0,12 W/mK
Träregelstomme 45x45-220, cc 600 mm (12% regelandel)

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer:
ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
ΔUf = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs