Tilläggsisolering av trästomme med PAROC ZEROfix

BEFINTLIG KONSTRUKTION:

 • Massiv trästomme eller träregelstomme täckt med minst 24 mm plywood
PAROC ZEROfix infästningssystem: 
 • Heltäckande isolering PAROC WAS 35 Klimatskiva monterad med Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004)
 • PAROC XRB 001 Brandläkt 36x98 mm, cc 600 mm, Brandläkt monteras i stommen med Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002).
  Läs mer om PAROC ZEROfix tillbehör i pdf >
 • Brandventiler i luftspalten vid behov.
 • Fasadbeklädnad av cementbaserade skivor eller träpanel
 

Alternativa produkter till PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO:  
PAROC Cortex One med ett integrerat obrännbart ytskikt, lambdavärde 0,033 W/mK

Skarvar tejpas med PAROC Cortex tejp (XST 022), Cortextejp, PAROC Cortex hörntejp (XST 021)

PAROC ZEROfix är ett unikt självbärande monteringssystem som är perfekt för att fästa fasaden i den bärande stommen genom det yttre isoleringsskiktet. Byggnadens bärande stomme kan vara tillverkad av betong, tegel eller trä vilket gör att ZEROfix-systemet kan användas i de flesta byggnader.

Systemkomponenter

PAROC ZEROfix är en infästningsmetod som består av horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av både isoleringen och utvändig beklädnad. Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den bärande stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system. Antal skruvar, längd och placering av de fasadskruvar som krävs ska bestämmas utifrån byggandes placering, höjd, konstruktion, vindhastighet och fasadmaterialets vikt. De nödvändiga beräkningarna kan utföras med dimensioneringsverktyget för PAROC ZEROfix.  

Trä som bärande stomme

För underlag av massivt trä används minst tre horisontella fasadskruvar och minst en vinklad fasadskruv per läkt. Den vertikala läkten monteras med cc 600 mm på utsidan av isoleringen. Antalet skruvar, skruvarnas längd och placering ska bestämmas på grundval av vindhastigheten på platsen, byggnadens höjd, typ av bakvägg och beklädnadsmaterialets vikt. För träregelstommar rekommenderas ett heltäckande skikt av plywood med minst 24 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden. Läggs en heltäckande skiva till på utsidan av regelstommen måste konstruktionen fuktprestanda alltid kontrolleras av konstruktören. 

Värmeisolering och fasadmaterial

Systemet PAROC ZEROfix ger en utmärkt energieffektivitet eftersom hela isoleringsskiktet monteras heltäckande med förskjutna skarvar på utsidan av stommen och ger ett minimalt antal köldbryggor. Först monteras PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO på stommen med isolerhållare och med hjälp av de horisontella fasadskruvarna fixeras läkten utanpå isoleringen. Slutligen monteras de vinklade skruvarna enligt konstruktörens specifikationer baserat på dimensioneringsprogrammets angivna avstånd. Montera fasadbeklädnaden på utsidan av läkten enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanförliggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät.

PAROC Stenull är mycket diffusionsöppen och medger transport av vattenånga genom isoleringen. Detta möjliggör också en snabbare torkning av konstruktioner än vid användande av mer diffusionstäta isoleringsmaterial.

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. RISE Certifiering har utfärdat ett Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 och som innefattar isolering, infästningsskruvar och brandskyddbehandlad träläkt. Fasadsystemet uppfyller krav på brand och krav på fuktsäkerhet enligt BBR samt beständighet och dimensionering och vindlast enligt EKS. Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 finns i sin helhet här.

U-värden för olika isoleringstjocklekar med bärande konstruktion i 100 mm massivt trä: 

 Produkt

Isoleringstjocklek, mm
 PAROC WAS 35  100 150 200 250  300
 U-värde  W/m2K  0.26 0.20 0.16 0.13  0.12
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Gipsskiva λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
PAROC WAS 35: λU = 0.033 W/mK
PAROC XFS 002 Fasadskruv trä: λ = 50 W mK
Msssivt trä: λU = 0.11 W / mK     d = 100 mm

 • Horisontella skruvar: cc 1200 mm 
 • Vinklade skruvar (30° vinkel): cc 2700 mm
 • Brandläkt: cc 600 mm
Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 


Korrektionsfaktorer: 
 • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
 • ΔUf (ZEROfix/KL-trä) = För isoleringstjocklek 100-300 mm påverkar fästanordningar U-värdet med mer än 3% och korrektion för detta (0,010-0,020 W/m² K) är medräknat.

 

Produkter som ingår i systemet ZEROfix

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

PAROC-WAS-35-package

PAROC Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002)

paroc-xfs-002-transparent-16853222

PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001)

paroc-xrb-001-1-13003669

PAROC ZEROfix Vinkelverktyg (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-3-15823073