Tilläggsisolering med ventilerad fasad på betongstomme

BEFINTLIG KONSTRUKTION:

  • Inre bärande konstruktion av sandwichelement. Den befintliga fasaden inkl isoleringen har rivits. 
NY YTTRE KONSTRUKTION:
  • Fasadsystem i metall (t.ex. väggkonsoler + T-profil)
  • Värmeisolering:

Enskiktslösning:

Två- eller trelagers isoleringlösning:

  • Ventilationsspalt enligt fasadsystemet
  • Beklädnadsskivor eller ventilerad putsad fasad

Obs! Fasadrenovering får inte försämra brandsäkerheten eller ljudisoleringen i konstruktionen.

Renovation-PAROC-Trio-general-L-bracket-19284861

Enskiktslösning:

PAROC Cortex One: tjock vindskyddsisolering för jämna ytor, lambda 0,033 W/mK 

PAROC WAS 35: tjock (>100mm) väggskiva, lambda 0,033 W/mK

 

Mjuk isolering för två- och trelagerslösningar:

PAROC eXtra: lämplig för alla normala väggkonstruktioner, lambda 0,036 W/mK 

PAROC Natura Lana: koldioxidneutrat alternativ, lämplig för alla normala väggkonstruktioner, lambda 0,036 W/mK

PAROC eXtra pro: mer effektiv värmeisolering, lämplig för alla normala väggkonstruktioner, lambda 0,033 W/mK

 

Vindskyddsisolering för två- och trelagerslösningar:  

PAROC Cortex / PAROC Cortex b: 30 mm tjock vindskyddsisolering, (b= svart), lambda 0,033 W/mK

PAROC Cortex pro: 50 mm tjock vindskyddsisolering, lambda 0,032 W/mK

PAROC Tento tt: 30 mm tjock väggskiva, lambda 0,033 W/mK

Kartläggning och rivning av den gamla konstruktionen

Det viktigaste steget i fasadrenoveringen är att undersöka den ursprungliga konstruktionen och skicket på byggnaden. Endast tillförlitliga uppgifter om nuvarande förhållanden gör det möjligt för konstruktören att planera byggandet av en ny fasad och att säkerställa budgetens tillräcklighet för reparationsarbetet.  

När det yttersta lagret och den gamla isoleringen av den gamla fasaden tas bort, måste den yttre ytan på den bärande stommen som exponeras efter de borttagna lagren ofta jämnas ut. Utjämning kan kräva ett lager av utjämningsbruk. Små ojämnheter kan jämnas ut genom att använda ett mjukt skikt av isolering bakom det huvudsakliga isoleringslagret. Utjämningsskiktet förhindrar till exempel uppkomsten av luftspalter mellan värmeisoleringslagret och betongkonstruktionen vilket försämrar isoleringens prestanda.

Fasadsystem (enligt tillverkarens anvisningar)

Vid fasadrenoveringar ska skicket på det gamla underlaget alltid provas med minst ett tiotal provdragningar av infästningar för att säkerställa rätt typ av mekaniska infästningar för det nya fasadsystemet och den gamla konstruktionens bärkapacitet. 

Bärkonstruktionen för metallfasadsystem är vanligtvis gjord av aluminium och/eller rostfritt stål. Typen av metall som används i väggkonsolerna för systemet har stor inverkan på väggens slutliga U-värde och erforderlig isoleringstjocklek. Det beror på det stora antalet väggkonsoler (köldbryggor) som tränger igenom värmeisoleringsskiktet och den höga värmeledningsförmågan hos metallen. Rostfria stålkonsoler har den lägsta värmeledningsförmågan av de typer av metaller som används. Det finns också fasadsystem på marknaden där värmeledningsförmågan hos konsolerna har minskats genom köldbrytare (t.ex. Hilti) eller genom att optimera storleken på konsolen (t.ex. Sto Ventro X).

Systemtillverkaren konstruerar antalet och storleken på infästningarna per kvadratmeter vägg för varje projekt separat enligt kravet för byggnaden. Vanligtvis används ca. 2–4 st/m2 väggkonsoler. Storleken och/eller antalet konsoler beror på vikten av fasadbeklädnaden och tjockleken på isoleringsskiktet. Om typen av väggkonsol ändras från ett system till ett annat under byggfasen ska förändringen i köldbryggeffekten hos konsolerna kontrolleras för att säkerställa att konstruktionens U-värde förblir i enlighet med kraven.

Värmeisolering

Enskiktslösning

I en enskiktslösning utförs hela värmeisoleringen och vindskyddsskiktet med ett tjock lager av isolering så som PAROC Cortex One Vindskyddskiva eller PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO, förutsatt att underlaget har en jämn yta. Dessa typer av isolering ger både värmeisolering och vindskydd i en och samma produkt. Isolerskivorna monteras tätt mot underlaget och andra skivor och fästs med isolerhållare. Gällande PAROC Cortex One tejpas alla skarvarna, hörn och mot anslutningar samt genomföringar, använd PAROC Cortex tejp (XST 022) och PAROC Cortex hörntejp (XST 021).

Två- och trelagerslösningar

Om underlaget är ojämnt kan det behövas ett isoleringsskikt för att utjämna ytan, här kan en tunn PAROC eXtra-isolering monteras som ett underlag för huvudskiktet av värmeisolering. Om underlaget är jämnt kan värmeisoleringsskiktet monteras direkt ovanpå den gamla konstruktionen utan utjämningskiktet. 

Det mjuka värmeisoleringsskiktet PAROC eXtra eller det tjocka vindskyddsisoleringsskiktet PAROC Cortex One monteras vanligtvis antingen mellan väggkonsolerna alternativt monteras isoleringsskivan genom konsollen till den befintliga bärande konstruktionen.

Isolerskivorna ska alltid monteras tätt intill varandra och mot den bärande underkonstruktionen. Tunn vindskyddsisolering t.ex. PAROC Cortex pro monteras ovanpå det mjuka isoleringsskiktet. Överlappande skikt monteras med överlappande skarvar. Isoleringsskiktet fästs vid underkonstruktionen med isolerhållare.

Alla skarvarna mellan Cortex vindskyddsskivor, hörn, anslutningar och genomföringar tejpas för att säkerställa fullständig lufttäthet i konstruktionen så snart som möjligt efter att vindskyddsisoleringen har installerats, här används PAROC Cortex tejp (XST 022) och PAROC Cortex hörntejp (XST 021).

Fasad

Monteringsunderlaget för fasadbeklädnaden är metallprofilerna som monteras på väggkonsolerna. Fasadbeklädnaden monteras så snart som möjligt efter att isoleringen har installerats för att ge det nödvändiga väderskyddet för den inre konstruktionen. Fasadsystem av metall erbjuder stora möjligheter att genomföra olika typer av beklädnader. De vanligaste fasadmaterialen för ventilerade fasader är cementbaserade fasadskivor, klinker- och tegelsten, puts samt glas.

I samband med tilläggsisolering kan fönstrens placering på fasaden behöva flyttas utåt eller fönstren kan behöva bytas ut helt. Det är värt att komma ihåg att ökningen av väggens konstruktionstjocklek också påverkar andra delar av konstruktionen. I vissa fall kan detta leda till att man behöver ändra t.ex. takets hängrännor.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

Nedan hittar du exempel på u-värdesberäkningar för några metallfasadsystem på marknaden:

STO Ventro X:

U-värden (enskiktsisolering) för STO Ventro X-fasadsystem
  
 Isoleringstjocklek  mm
 PAROC  Cortex One 150  180 200
 U-värde W/m2K 0.22  0.18 0.16
paroc-sto-metal-frame-2

Hilti Eurofox MFT – FOX VT:

U-värden (enskiktsisolering) för Hilti Eurofox MFT-FOX VT-fasadsystem
 
 Isoleringstjocklek mm
 PAROC Cortex One 150 180 200
 U-värde W/m2K 0.22   0.18 0.16
paroc-hilti-metal-frame-2
Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Betongstomme 150 mm (Hilti  Eurofox  MFT-FOX  VT)λU = 2,5 W/mK, d =  150 mm R = 0,060  m2K/W
PAROC Cortex One λU = 0,033 W/mK
Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W motstånd, yttre (Rse) 0,13 m2K/W

 
Korrektionsfaktorer: 
  • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔUf = Korrigering av mekaniska fästelement i STO-systemet: d= 150 mm= 0,018, d= 180 mm = 0,017, d= 200 mm = 0,016 (> 3%)
  • ΔUf  = Korrigering av mekaniska fästelement i Hilti-system: d= 150 mm 0,010 , d= 180 mm= 0,07, d= 200 mm = 0,05  (> 3%)

 

De metaller som används i konsolerna har mycket olika värmeledningsförmåga. Tabellen nedan visar exempel på värmeledningsförmåga hos de vanligaste typerna av metallerna. Ett högre värde innebär en större påverkan av konsolen i form av köldbrygga.

 

 Metall Värmeledningsförmåga (λ), W/mK
 Aluminium 220 
 Stål  50
Rostfritt stål  17