Ny putslösning på betongstomme

BEFINTLIG KONSTRUKTION:

  • Bärande konstruktion av ett befintligt betongelement. Den gamla fasaden inkl isoleringen har rivits. 

NY YTTRE KONSTRUKTION:

  • Utjämningsskikt bestående av PAROC eXtra eller murbruk

Värmesolering:

PAROC Stenullsskivor skall monteras i enlighet med systemägarens riktlinjer vilket kan innebära att de skall limmas med lim, fästas mekaniskt eller så krävs en kombination av infästningar. Olika systemleverantörer har olika lim som kan användas beroende på system och situation De putsade fasaderna är så kallade oventilerade fasader, så fukttekniska detaljer måste utformas med särskild omsorg, inklusive vattenånggenomsläpplighet för puts, plåtar, tätning och fogband.

Obs! Fasadrenovering får inte försämra brand- eller ljudegenskaperna hos konstruktionen.

Renovation-concrete-element-rendering-19284881

Putssystem med tjockputs:

PAROC Fatio Plus:
högeffektiv termisk isoleringsskiva för system med tjockputs, lambda 0,033 W/mK  

Putssystem med tunnputs: 

PAROC Linio 10: isoleringsskiva för system med tunnputs, lambda 0,036 W/mK
PAROC Linio 80:
isoleringslamell för system med tunnputs, lambda 0,040 W/mK

Utformningen och utförandet av ETICS (t.ex. isolerfästen, detaljer, putsarbeten/tjocklekar) måste alltid göras i enlighet med systemhållarens godkännande för att uppnå ett högkvalitativt resultat.

Kartläggning och rivning av befintlig konstruktion

Det viktigaste steget i fasadrenoveringen är att undersöka den ursprungliga konstruktionen och skicket på byggnaden. Endast tillförlitliga uppgifter om nuvarande förhållanden gör det möjligt för konstruktören att planera byggandet av en ny fasad och att säkerställa budgetens tillräcklighet för reparationsarbetet.  

När den gamla fasaden och isoleringen tas bort under renoveringen, måste den yttre ytan på den inre bärande konstruktionen under de borttagna lagren ofta jämnas ut. Ytan kan kräva mekanisk utjämning eller till och med ett lager av murbruk. Små ojämnheter kan jämnas ut med hjälp av ett mjukt skikt av PAROC eXtra. Detta skikt förhindrar till exempel bildningen av luftspalter som försämrar isoleringseffektiviteten mellan det termiska isoleringsskiktet och betongkonstruktionen. Om det behövs bör hela ytan på det inre bärande konstruktionen jämnas ut. Detta gäller särskilt när renoveringen görs med hjälp av PAROC Linio 80 Putslameller, som främst fästs med lim.

Isolering för puts (ETICS) och fästelement

För fasadrenovering ska skicket på det gamla underlaget alltid testas med minst ett tiotal provdragningar av infästningar för att säkerställa den korrekta typen av infästning. 

Systemägaren bestämmer antalet och storleken på infästningarna per kvadratmeter vägg till varje objekt separat enligt objektets krav. Infästningen av puts och isolering ska dimensioneras för att motstå t.ex. vindbelastning. 

Värmeisolering

Vid tjockputs fästs isoleringen mekaniskt till den bärande stommen med putsfästen. Putsfästet stöder vikten av putsnätet och putsskikten som ska installeras på utsidan av isoleringen. Putsfästet anpassar sig till eventuella rörelser i putsen. 

Vid tunnputs fästs isoleringen, så som PAROC Linio 10, både med lim och mekanisk infästning. Paroc Linio 80 fästs främst till den bärande konstruktionen med lim.

När tjockleken på isoleringsskiktet överstiger 120 mm rekommenderar vi att använda två lager av isolering, eftersom överlappning av skarvarna mellan skivorna effektivt undviker bildandet av springor och spalter i isoleringsskiktet. Putslameller installeras alltid i ett lager.

Fasad

Putsade fasader (ETICS) installeras enligt anvisningarna från konstruktören och systemägaren. I system med tjockputs är putstjockleken vanligtvis ca 20-25 mm och förstärkt med galvaniserat putsnät. I systemen med tunnputs är putstjockleken ca 5-10 mm och förstärkt med ett glasfibernät.

Det rekommenderas att installera putsade fasader (ETICS) från väderskyddad byggnadsställning samt vid temperaturer över 5°C.

I samband med tilläggsisolering kan fönstrens placering på fasaden behöva flyttas utåt eller fönstren kan behöva bytas ut helt. Det är värt att komma ihåg att ökningen av väggens konstruktionstjocklek också påverkar andra delar av konstruktionen. I vissa fall kan detta leda till att man behöver ändra t.ex. takets hängrännor.

U-värden för olika isoleringstjocklekar

U-värden för system med tjockputs:

 Isoleringstjocklek  (mm)
 PAROC Fatio Plus  150 200  250 300 
 U-värde W/m2K  0.21 0.16 0.13 0.11

U-värden för system med tunnputs:

Isoleringstjocklek (mm)
PAROC Linio 10 150 200 250 300    
PAROC Linio 80  

200 250 300 
U-värde W/m2K 0.23 0.17 0.14 0.12 0.19 0.15  0.13

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)

Betongvägg 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC Fatio Plus: λU = 0,033 W/mK
PAROC Linio 10: λU = 0,037 W/mK
PAROC Linio 80: λU = 0,040 W/mK

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
ΔUf = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs.

 

Fasadsystem med tjockputs och Smartfront

 

• Befintlig bärande konstruktion (betong, lättbetong, tegel etc.)
• Värmeisolering PAROC Smartfrontskiva, PAROC Fatio Plus, Tjockputsskiva
• Putsfäste för betong
• Putsnät i metall
• Nätfäste
• Tre separata skikt kalkcementputs

 
I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Uppvärmningskostnaderna minskar och fasaden blir med traditionell tjockputs som ny.

 

 

Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.

Systemet marknadsförs av Smartfront. Läs mer om Smartfront-systemet i broschyren Energirenovering all inclusive i sju steg >