Varma rör - rörisolering

Varma rör installation Paroc Hvac Combi AluCoat T
Rör för värmesystem isoleras för att begränsa värmeförluster och för att transportera värmen till rätt ställe, t ex värmeväxlare och radiatorer, vid rätt tidpunkt.

Tappvarmvattenrör

Tappvarmvattenrör kräver en effektiv isolering för att vattnet ska ha rätt temperatur där det används. Dessutom ska isoleringen minska värmeförlusterna och på så sätt ge lägsta möjliga energiförbrukning och driftskostnad. För tappvarmvattenrör innebär alla värmeförluster samtidigt energiförluster, som går att begränsa. Pannan värmer upp vattnet till rätt temperatur och sedan måste rören ombesörja att vattnet kommer fram till sina tappställen med rätt temperatur. Enligt BBR (Boverkets byggregler) ska vattentemperaturen vara lägst 50 °C och högst 60 °C efter tappstället.

Värmesystem

Under större delen av året behöver värme tillföras byggnader och detta sker med olika typer av värmesystem. Rör till värmesystem med radiatorer isoleras inte bara för att minska värmeförluster utan även för att temperaturfallet ska begränsas samt att yttemperaturen inte ska bli för hög.

Skydd mot frysning

Om ett tappkallvattenrör installeras i ett ouppvärmt utrymme, till exempel utomhus eller i en källare, måste röret och dess innehåll skyddas mot frysning. En rätt dimensionerad rörisolering ger ett effektivt skydd mot frysning. Ibland behövs även en värmekabel, speciellt vid kalla förhållanden och mindre rördimensioner samt när strömningshastigheten i röret är låg.

Det är enkelt att isolera rörböjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminium-folie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. 

Hvac-Bend-Alucoat_200

För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, PAROC Hvac Combi AluCoat T  /  PAROC Hvac Section AluCoat T.

 

hvac-combi-alucoat-200
Genom att använda distansrör-skålen PAROC Hvac Thermal Support som en del i upphängningen minskar du värmeförlusterna för systemet med ca 15% inomhus (EN ISO 12241) jämfört med oisolerade upphängningar, allt annat oförändrat.
Thermal-support-200_200

Rätt produkt på rätt plats 

Paroc rekommenderar PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T för raka rörledningar och PAROC Hvac Bend AluCoat T för rörböjar. Se till att värmen inte läcker ut via upphängningen. Rekommendationen är att använda PAROC Hvac Thermal Support med ett valfritt passande svep.

Paroc beräkningsprogram

I PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för varma rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden, temperaturförändringar, infrysningstider och mycket annat på ett smidigt sätt!

TIPS! I de fall där risk för utvändig kondensbildning finns varnar programmet genom att en varningstriangel visar sig vid den valda isoleringen. Se till att välja en isolering med en diffusionstät yta och en isolertjocklek som ger en yttemperatur ovanför daggpunkten för att minimera risken för kondens! 

För att fråga mer om funktionerna i programmet, tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs mer om Kalla rör här >
Läs mer om Dagvatten- & avloppsrör här >