Isolering av ventilation och ventilationsutrustning

Ventilationsutrustning ljudisolering kondensisolering

Med rätt val av isolering kan man förhindra energiförluster vid ventilationsaggregat och kanalkomponenter. PAROC stenull reducerar även oönskade ljud som kan uppstå från ventilations-utrustningen.

Paroc rekommenderar skivor och mattor vid denna typ av utrustning. Vanligtvis isoleras ventilationsutrustningen vid tillverkningen så att ingen ytterligare isolering behöver monteras på plats, men ibland kan tilläggsisolering och även kondensisolering behövas.

 

För invändig isolering av ventilations-aggregat rekommenderar Paroc följande lösning:

  • PAROC InVent-skivor med G5-ytskikt som enkelt kan rengöras.

 

 

Kondensisolering

För ventilationsaggregat där mediatemperaturen understiger den omgivande luftens temperatur finns det risk att kondens bildas på anläggningens utsida. Paroc lamellmattor och skivor med ett ytskikt av aluminiumfolie är lämpliga för detta ändamål. För att täta skarvarna rekommenderas Paroc AluCoat tape.

Läs mer om ventilationsisolering här >

Läs mer om VVS-utrustning här >