Rök- & avgaskanaler

Rök- och avgaskanaler skiljer sig från andra rör genom att de ofta utsätts för mycket höga temperaturer. De kräver därför isoleringslösningar som inte bara är obrännbara utan också bibehåller sin form och tryckhållfasthet även vid höga temperaturer.

Paroc rörskålar och nätmattor kan användas som värmeisolering på rök- och avgaskanaler. Korrekt dimensionerade och installerade lösningar kan hjälpa till att förlänga rörens livslängd genom att rökgaserna hindras att svalna så mycket att de kondenserar och fäller ut korrosiva ämnen på rörets insida.

Rökkanal

Många prefabricerade skorstenar är isolerade med PAROC rörskål. Rekommendationen är PAROC Pro Section 100 och klarar driftstemperaturer upp till 640 °C.

Varje land har egna bestämmelser och lösningar. För mer information ber vi dig kontakta närmaste Paroc-återförsäljare.