Ljudisolering för rör och ventilationskanaler

Ljudisolering

PAROC Stenull är ett bra exempel på en porös ljudabsorbent. Materialets tjocklek har stor inverkan på dess ljudabsorberande egenskaper, och ljudstrålningen från både rör- och ventilations-kanalväggar kan minskas genom ljudisolering med PAROC Stenull.

Ljudstrålningen från rör- och kanalväggar kan minskas genom ljudisolering med PAROC Stenull. I tabellerna nedan visas exempel på ljudnivåminskning vid ljudisolering av avloppsrör och cirkulär ventilationskanal. Förbättringen påverkas kraftigt av rörets och ventilationskanalens dimensioner samt ljudens frekvenskaraktär, varför resultaten får ses som indikativa.

Infästningar som är direkt kopplade till rör och ventilationskanaler kan leda ljud till väggar och tak och därmed till angränsande rum, varför det är viktigt att använda avisolerade infästningar.

Ljudisolering för ventilationskanaler

ljudisolering ventilation tabell 1 

Parocs produkter används för ventilationsisolering av olika slag och som ljuddämpare. Med sin öppna fiberstruktur och optimala densitet lämpar sig Parocs produkter väldigt bra för ljudisolering.

Läs mer om produkterna

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Invändig ljudisolering

Ventilationskanal ljudisolerad med PAROC InVent G5 slabs

Använd klädda PAROC InVent-skivor för att minska ljud som transporteras med luftflödet. Skivorna monteras inuti kanalen. PAROC InVent-skivor är speciellt framtagna, för invändig ljudisolering av ventilationskanaler.

 

 

 

Utvändig ljudisolering

Kanaler fungerar som en ljudbärande kanal och transporterar ljud från ett rum till ett annat. Isoleringen som används på utsidan av kanalen bidrar till att minska mängden ljud som tränger igenom kanalväggen. Vi har flera olika typer av skivor och nätmattor som du kan välja mellan om du väljer att montera isoleringen på utsidan av kanalen. PAROC VVS nätmattor och skivor är lämpliga för detta ändamål.

Ljuddämpare för ljudisolering i ventilationskanaler

Du kan använda ljuddämpare för att minska ljudet i ventilationskanaler. När kanalerna finns i kalla utrymmen (t.ex. i ett vindsutrymme) rekommenderar vi att du använder värmeisolering med en isolertjocklek på minst 100 mm. Vanligtvis används mindre isolering i ljuddämpare och därför behöver de ofta tilläggsisoleras för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

PAROC Silencer 60 G5

  • Rekommenderade produkter för tilläggsisolering är PAROC VVS nätmattor och skivor med aluminiumfolie.

 

 

 

 

Ljudisolering för rör

Parocs produkter används även för att minska ljudnivån från t ex avloppsrör. Ljuddämpningen påverkas kraftigt av rörets dimension och ljudets frekvens, varför resultaten i tabellen skall ses som indikativa.
Där infästningar är direkt kopplade till rör och ventilationskanaler är det viktigt att använda avisolerande infästningar, då ljud annars kan ledas vidare till väggar och tak samt angränsande rum.

ljudisolering ror tabell