Isolering av VVS-utrustning

VVS-system, särskilt uppvärmnings- och pannrumsutrustning, har ofta stora ytor och genererar höga temperaturer. Genom att värmeisolera hålls värmen kvar i systemet och förhindrar värmeläckage. På så sätt kan du effektivt spara energi och minska energikostnaderna.

Beroende på utrustningens storlek, form och temperatur har Paroc produkter som är anpassade till följande applikationsområden:

  • Värmeväxlare 
  • Pannor
  • Varmvattenberedare
  • Ventilationsutrustning

Produkter med ett ytskikt av aluminiumfolie fungerar utmärkt vid värmeisolering men är framförallt avsedda för kondensisolering.

VVS-utrustning isolerad med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat  På bilden ser du VVS-utrustning som är isolerad med PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat för att förhindra kondens.