Kalla rör - rörisolering

Rör för tappkallvatten och komfortkyla isoleras för att begränsa värme- och fuktflödet från omgivningen till rören. Största skälet att isolera kalla rör är att förhindra att vattnet värms, undvika kondensbildning och frysning.

Hälsosynpunkter

Om tappkallvattnet blir för varmt kan detta orsaka bakterietillväxt t ex legionella. För att säkerställa att vattnet i tappkallvattenrör håller sig kallt måste rören isoleras så att värme från omgivningen inte överförs till rören.

 

Tabell med stilleståndstider i kalla rör

Boverkets Byggregler, kapitel 6:622, står det bl a: ”Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkall-vatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt.”

 

 

 

 

 

Text 8 timmar 24 grader stilleståndstid och gradtal för tappkallvattenrör

 

 

 

 

 

 

Förhindra kondens

Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt. Genom att isolera röret så att yttemperaturen överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondens. (säkerställ diffusionstäthet)

kondens-kalla-ror_800

Ångbromsar

Parocs produkter av stenull har ett mycket lågt ånggenomgångsmotstånd, vilket innebär att dessa produkter måste förses med ytskikt som bromsar fukttransport. Paroc produkter har ångbroms i form av en tunn alumuminiumfolie i AluCoat. Montaget och fogtätningen är viktiga för bra resultat.

Komfortkyla

Kontor, affärer och andra offentliga byggnader är alla exempel på lokaler där uppvärmningsbehovet är ganska litet, medan behovet av att hålla nere temperaturen är större. Ofta finns ett kylmaskineri som transporterar kylmediat (vätska eller luft) långa sträckor till kylbafflar eller kylpaneler i taken. Dessa kyler den uppåtgående varma luften som sjunker tillbaka till golvet och ger en jämn fördelning samt behaglig temperatur i rummen. Generellt brukar det antas att det kostar ca 3 gånger mer att producera kyla än värme. Av den anledningen är det viktigt att rör för komfortkyla isoleras med samma isolertjocklek som varma rör, d.v.s. hänsyn tas till de ekonomiska och miljömässiga aspekterna.

Skydd mot frysning

Om ett tappkallvattenrör installeras i ett ouppvärmt utrymme, till exempel utomhus eller i en källare, måste röret och dess innehåll skyddas mot frysning. En rätt dimensionerad rörisolering ger ett effektivt skydd mot frysning. Ibland behövs även en värmekabel, speciellt vid kalla förhållanden och mindre rördimensioner samt när strömningshastigheten i röret är låg.

Det är enkelt att isolera rörböjar med prefabricerade PAROC Hvac Bend AluCoat T. En rörskålsböj av stenull med ytskikt av armerad aluminium-folie och överlappande självhäftande tejp med skyddsremsa i längsgående slits. 

Hvac-Bend-Alucoat_200

För isolering av raka rörledningar rekommenderar Paroc rörskålar med ett ytskikt av armerad aluminiumfolie, PAROC Hvac Combi AluCoat T  /  PAROC Hvac Section AluCoat T.

 

hvac-combi-alucoat-200
Genom att använda distansrör-skålen PAROC Hvac Thermal Support som en del i upphängningen minskar du risk för kondensbildning vid upp-hängning. Risken för oavsiktlig upp-värmning av rörinnehållet minskar samtidigt som du även sparar energi och miljö.
Thermal-support-200_200

Rätt produkt på rätt plats

Paroc rekommenderar PAROC Hvac Section AluCoat T / PAROC Hvac Combi AluCoat T för raka rörledningar och PAROC Hvac Bend AluCoat T för rörböjar. Se till att värmen inte läcker ut via upphängningen. Rekommendationen är att använda PAROC HvacThermal Support med ett valfritt passande svep.

Paroc beräkningsprogram

PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för kalla rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden, temperaturförändringar, infrysningstid, effektvärmekabel och mycket annat på ett smidigt sätt! 

TIPS! I de fall där risk för utvändig kondensbildning finns varnar programmet genom att en varningstriangel visar sig vid den valda isoleringen. Se till att välja en isolering med en diffusionstät yta och en isolertjocklek som ger en yttemperatur ovanför daggpunkten för att minimera risken för kondens! (säkerställ diffusionstäthet)

För att fråga mer om funktionerna i programmet, tveka inte att ta kontakt med oss.

Exempel på energibesparing, jämförelse mellan Paroc isolering och cellgummi

Tabellen visar värmeförlust vid komfortkyla

Energibesparing-cellgummi-vvs_400

Produkt: PAROC Hvac Section AluCoat T 
Medietemperatur: 8 °C
Omgivande temperatur:  23 °C
Rördiameter: 28 mm
Rörsträcka: 30 m
Relativ fuktighet: 60 %

Att producera kyla är upp till tre gånger dyrare än att producera värme. Långa sträckor och en placering som oftast är ovan ett undertak där temperaturen är hög, ger uppvärmning av det kylda mediet om det inte är väl isolerat.

Text med energibesparing per år isolerat rör jämfört med cellgummi