Isoleringslösningar för tak med solceller

Dagens tak har blivit ett interaktivt utrymme som kan användas för trädgårdar, parker, terrasser eller en kombination av dessa. Den kan även användas för installation av solcellspaneler och annan teknisk utrustning. Att planera ett sådant projekt kräver noggrann hänsyn till olika faktorer. En av de viktiga aspekterna är att välja rätt isolering. Vi har samlat några användbara stycken för dig om detta ämne.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Vid installation av ett solcellssystem är det avgörande att bedöma belastningen på hela strukturen för att säkerställa att byggnaden fungerar väl över tid. Solcellssystemet har en viss vikt som blir en permanent belastning. Utöver denna permanenta belastning kommer du att ha varierande belastningar i form av vind och i vissa regioner snö. Även byggnadens struktur och utformning kommer att spela en roll i detta. Dessa variabla belastningar påverkar främst strukturen i kortare cykler, vilket kan generera tillfällig deformation i ytskiktet.

Det är viktigt att säkerställa hela strukturens förutsättningar för att uppnå den bästa och mest effektiva långsiktiga lösningen. Tabellerna nedan visar uppnått U-värde och riktlinje för våra rekommenderade gränser när det gäller permanenta belastningar. Dessa värden bör beaktas när du planerar ditt tak. Du hittar även våra deklarerade värden när det gäller tryckspänning/hållfasthet CS(10) / CS(Y) och punktlast PL(5).

Lösning med lameller

flat-roof-steel-deck-lamella-solar-panels-scand-19345110

Beskrivning av lagren

Ståldäck syftar på en profilerad stålplåt som tack vare sin höga hållfasthet, spännvidd och låga egenvikt är ett populärt val. Ofta nämns trapetsformad profilplåt, även kallad TRP-plåt

Betong har länge använts i olika former på grund av dess robusthet och långa livslängd. Antingen som en solid betongkonstruktion (ofta prefabricerad), eller som en håldäcksregel (HDF) där luftkanaler bidrar till att förbättra konstruktionens isoleringsvärde jämfört med en solid konstruktion i betong.

Combideck är ett annat vanligt alternativ där en profilerad stålplåt används i kombination med betong.

Korslaminerat trä (KL / CLT), har blivit allt vanligare på grund av hållbarhetsaspekterna.

Luft- och ångspärr, används alltid på den varma sidan av strukturen för att undvika att fukt påverkar den bärande delen av strukturen. För att undvika onödiga hål i detta lager och för att skydda det långsiktigt är det vanligt att placera det mellan två lager isolering, dock bör minst 2/3 av isoleringsvärdet (isoleringens tjocklek) ligga på utsidan av ångspärren i konstruktionen för att undvika att kall luft möter varm luft och därigenom minska risken för kondens på fel sida av ångspärren.

Mekanisk infästning används för att hålla isoleringen och i många fall även den slutliga tätskiktet på plats på taket. Oftast används en teleskophylsa för detta ändamål, vilket bidrar till en minskad köldbrygga genom en plasthylsa och en skruv i änden av denna. När ett tätskikt sedan läggs över hylsan bildas ett skikt av isolerande stillastående luft mellan metallen och tätskiktet. Ett låglutande tak utsätts för höga vindbelastningar och en vindlastberäkning bör göras för varje takprojekt.

Tätskikt avser det vattentäta yttersta lagret på ett tak. Detta väljs med omsorg efter hur byggnadens tak ska användas på sikt. Vanligast är olika typer av de lite tjockare bitumenbaserade tätskikten, modifierade med SBS (Styrene-Butadien-Styrene) eller APP (Atactic Polypropylene), i ett eller två skikt, samt de något tunnare tätskikten som PVC (Polyvinylklorid) och FPO (flexibel polyolefin).

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30
 PAROC ROL 60 160 180 200 240 300 390 450
 PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30
 Total tjocklek 220 240 260 300 360 450 510
 U-värde, W/m2K 0.17 0.16 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROL 60: λU = 0.039 W / (m · K) 
Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen
Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 

Lastfördelning

Det är viktigt att förstå den fulla effekten av solcellernas påverkan eftersom den varaktiga lasten från solcellsanläggningen kan vara hög. Det kommer också att öka påverkan från vind- och, i vissa regioner, snöbelastning. Det främsta skälet är att det befintliga tätskiktsmembranet måste stå emot deformationen under hela sin livslängd utan att läckage uppstår med risk för efterföljande skador.

Värdena i tabellen nedan är baserade på att deformationen är mindre än 1 % av den totala isoleringstjockleken.

Utbredd last

Solar-cell-full-surface-load

Linjär last 1 m x 0.1 m

Solar-cell-linear-load

Ytlast (0.4 x 0.4 m)

Solar-cell-distributed-load

Punktlast ø 0.2 m

Solar-cell-punctiform-load
 

Tryckspänning
10% CS(10) /
Tryckhållfasthet CS(Y)

Punktlast
PL (5) 
Utbredd last  Linjär last 1 m x 0.1 m
Ytlast (0.4 x 0.4 m)
Punktlast ø 0.2 m
Produkt kPa N  kN/m2 (kg/m2) kN/m (kg/m) kN (kg) N (kg)
PAROC ROB 80 80 700  10.0 (1000) 2.0 (200) 3.2 (320) 730 (73)
PAROC ROL 60 60 - 6.5 (650) 1.5 (150) 2.4 (240) -
PAROC ROBSTER 60 60 650 6.5 (650) 1.3 (130) 2.1 (210) 680 (68)
PAROC ROS 60  60 550 6.5 (650) 1.3 (130) 2.1 (210) 580 (58)
             
ROB 80 30 mm + ROL 60 80 / 60 700 /- 6.5 (650) 2.0 (200)  3.2 (320) 730 (73)
ROB 80 30 mm + ROS 60 80 / 60 700 / 550 6.5 (650) 1.8 (170)  2.8 (280) 700 (70)