Isoleringslösningar för underlag av stålplåt

PAROC Stenullsisolering isolerar effektivt olika typer av låglutande tak på underlag av stålplåt. Sortimentet omfattar obrännbara stenullsprodukter som förblir opåverkade under byggnadens hela livslängd. Produkterna krymper eller sväller ej även då de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Profilerad stålplåt är en kallformad korrugerad plåt, används som bärande konstruktion i takkonstruktioner. Den kan utgöra underlag för isolering och membran i konstruktionen av ett tak.

Lösning med skivor

flat-roof-steel-deck-slabs-scand-19345272

En lösning med PAROC takskivor ger en energieffektiv, obrännbar och fuktbeständig uppbyggnad av låglutande tak med god gåbarhet, lämpligt både för svetsade eller mekaniskt fästa tätskikt. Den här lösningen med PAROC ROS 30 passar för tak som bär normal belastning. Skivorna har stora format vilket ger stor täckningseffektivitet.

Alternativa produkter: 

PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard: Lämplig som både topp- och underlagsboard. Ger en enklare logistik med färre produkter på taket och en effektivare värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK

PAROC ROS 60, Underskiva: Lämplig på tak med högre belastning då skivan har en deklarerad tryckspänning på CS(10) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm 
 PAROC ROB 80  20 20 20 20 20 20 20 20
 PAROC ROS 30 - - 100 110 120 130 110 160
 PAROC ROS 30 160 180 100 110 120 130 180 180
 PAROC ROBSTER 50  30 30 30 30 30 30 30 30
 Total tjocklek 210 230 250 270 290 310 340 390
 U-värde, W/m2  0.17 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm, R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0.036 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 50: λU = 0.036 W / (m · K) 
Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen

Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen. 

Lösning med lameller

Med PAROC taklameller kan du lägga tjocka, välisolerade och obrännbara tak med endast tre lager isolering på underlag av bärande plåt. Lamellens tjocklek gör den till en snabb och effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. Vår rekommenderade lösning är snabb att installera och med färre produkter på taket blir logistiken också enklare.

 

flat-roof-steel-deck-lamella-scand-19345047

Alternativa produkter:

PAROC ROB 80, Takboard: En styv board, lämplig som toppboard för de flesta typer av tätskiktslösningar. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard: Kan användas som underlagsboard i låglutande takkonstruktioner. Lambdavärdet är 0,036 W/mK.
PAROC ROL 60, Taklamell Plus: Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckspänning på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROBSTER 60  30 30 30 30 30 30 30
 PAROC ROL 30  200 220 240 270 300 340 390
 PAROC ROBSTER 60  30 30 30 30 30 30 30
 Total tjocklek, mm  260 280 300 330 360 400 450
 U-värde, W/m2K  0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm, R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROL 30: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 60: λU = 0.036 W / (m · K) 

Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen

Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen.