Isoleringslösningar för gröna tak

Gröna tak har många fördelar. Förutom det estetiska, att det är vackert, minskar det avrinningen från taket. Det minskar också temperaturväxlingarna på konstruktionen och ger ett hållbarare tak. Det kan också ge extra poäng vid miljöklassning av byggnaden.

Dessa lösningar för låglutande tak kan användas för gröna tak med lättare sedumtak upp till mindre buskar. Det finns ett antal typer av system för gröna tak men i huvudsak kännetecknas de av ett undre vattenhållande lager och ett vegetationslager. Det är totalvikten när systemet är vattenmättat som är dimensionerande. Det är mycket viktigt att taket blir absolut tätt och att tätskiktet som används är godkänt av en tätskiktsleverantör och monterat enligt dennes anvisningar.

Lösning med lameller

För bärande konstruktioner av betong kan det undre lagret isolering tas bort.
flat-roof-steel-deck-lamella-green-roof-scand-19345001

U-värden:

Produkt Isoleringstjocklek, mm
PAROC ROB 80 30 30 30 30 30 30 30  30
PAROC ROL 60 200 220 240 270 300 340 390  450
PAROC ROBSTER 60 30 30 30 30 30 30 30  30
Total tjocklek 260 280 300 330 360 400 450  510
U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09  0.08

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0.036 W / (m · K) 
Profilerad stålplåt: Ej inkluderad i beräkningen
Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 

Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen. Värmeöverföringskoefficientens korrektionsvärde ΔU = 0 och därmed blir värmeöverföringskoefficienten U c = U för konstruktionen.