Isoleringslösningar för underlag av betong

De obrännbara stenullsprodukterna från PAROC ger låglutande tak både en effektiv termisk och akustisk isolering, samtidigt som dess brandegenskaper bidrar till byggnadens brandsäkerhet. Produkternas goda dimensionsstabilitet gör att de förblir opåverkade under byggnadens hela livslängd. Produkterna varken krymper eller sväller, även om de utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden.

Bärande betongkonstruktioner för tak kan utformas t ex som håldäcksbjälklag och som ett armerat massivt betongbjälklag. De kan utgöra underlag för isolering och membran i konstruktionen av ett tak.

Lösning med skivor

Flat-roof-concrete-deck-slab-scand-19344829

En lösning med PAROC takskivor ger en energieffektiv, obrännbar och fuktbeständig uppbyggnad av låglutande tak med god gåbarhet, lämpligt både för svetsade eller mekaniskt fästa tätskikt. Den här lösningen med PAROC ROS 30 passar för tak som bär normal belastning. Skivorna har stora format vilket ger stor täckningseffektivitet.

Alternativa produkter:

PAROC ROBSTER 60, Stålunderlagsboard/Takboard: Lämplig som toppboard. Ger en effektivare värmeisolering med lambdavärde 0,036 W/mK

PAROC ROS 60, Underskiva: Lämplig på tak med högre belastning då skivan har en deklarerad tryckhållfasthet på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK

 

U-värden:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROB 80 20 20  20 20  20 20  20
 PAROC ROS 30 100 100 100 130 130 160 180
 PAROC ROS 30 100 120 130 130 150 160 180
 Total tjocklek 220 240 250 280 300 340 380
 U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λU = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm, R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROB 80: λU = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROS 30: λU = 0.036 W / (m · K) 
Håldäcksbjälklag (HDF): 265 mm, λ = 0.074 W / (m · K)

Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen. 

Lösning med lameller

Med PAROC taklameller kan du lägga tjocka, välisolerade och obrännbara tak med endast två lager isolering på underlag av betong. Lamellens tjocklek gör den till en snabb och effektiv lösning för de flesta förekommande U-värdeskrav. En lösning med färre lager är snabb att installera och med färre produkter på taket blir logistiken också enklare.


flat-roof-concrete-deck-lamella-scand-19344778

Alternativa produkter:

PAROC ROB 80, Takboard: En styv board, lämplig som toppboard för de flesta typer av tätskiktslösningar. Lambdavärdet är 0,038 W/mK.
PAROC ROBSTER 50, Stålunderlagsboard: Kan användas som underlagsboard i låglutande takkonstruktioner. Lambdavärdet är 0,036 W/mK.
PAROC ROL 60, Taklamell Plus: Lämplig på tak med högre belastning då lamellen har en deklarerad tryckhållfasthet på CS(Y) 60 kPa. Lambdavärdet är 0,039 W/mK.

 

U-värden: 

 Produkt  Isoleringstjocklek, mm
 PAROC ROBSTER 60  30  30  30  30 30 30 30 30
 PAROC ROL 30 200 220 240 270 300 340 370 450
 Total tjocklek 230 250 270 300 330 370 400 480
 U-värde, W/m2K 0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08

Beräkningsparametrar (enligt EN 6946): 
PAROC Luft- och ångspärr 020 (XMV 020): λ
U = 0.33 W / (m · K), d = 0.25 mm, R = 0.001 (m² · K) / W 
PAROC ROL 30: λ
U = 0.038 W / (m · K) 
PAROC ROBSTER 60: λ
U = 0.036 W / (m · K) 
Håldäcksbjälklag (HDF): 265 mm, λ = 0.074 W / (m · K)

Invändigt övergångsmotstånd (Rsi): 0.10 (m² · K) / W 
Utvändigt övergångsmotstånd (Rse): 0.04 (m² · K) / W 
Korrektionsfaktorer: 
ΔUg = korrektionsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0  
ΔUf = Påverkan av mekanisk infästning på konstruktionens U-värde är mindre än 3%, och därmed ej inkluderad i beräkningen.