Putsad fasad med lamellisolering

Vårt sortiment av obrännbara stenullslameller erbjuder en effektiv lösning för putsade fasader. Du skapar enkelt ett slätt putsbärande skikt för tunnputs, samtidigt som ljudisoleringen förbättras och risken för brandspridning minimeras. 
 • Bärande konstruktion (putsad eller ej putsad: betong, lättbetong, tegel etc.)
 • Byggklister
 • Värmeisolering PAROC Linio 80, Putslamell 
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt
Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.
ETICS-Lamella-small
 • Bärande konstruktion (putsad eller ej putsad: betong, lättbetong, tegel etc.)
 • Byggklister
 • Värmeisolering PAROC Linio 80, Putslamell
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Putsfästen
 • Fasadtegel/sten
Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.
ETICS-Lamella-with-Ceramic-Tiles-small

Isoleringslamell för putsade fasader

PAROC Linio 80: Stenullslamell för tjockare isoleringslager. Den vertikala fiberorienteringen gör lamellen mer flexibel vilket även underlättar vid isolering av rundade byggnader. ʎ0,040 W/mK

Putssystemet och dess olika delar

Paroc stenullslameller kan installeras som en komponent i putsade fasader/External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) för nästan alla typer av byggnader, från småhus eller industribyggnader till höghus.

Underlag: De obrännbara stenullslamellerna kan appliceras på alla vanliga underlag: murverk, betong och träkonstruktioner. Underlaget måste vara rent, tillräckligt torrt och plant innan man börjar montera lamellerna. Utför alltid dragprover enligt systemleverantörens rekommendationer.

Värmeisolering: Paroc stenullslameller skall monteras i enlighet med systemägarens riktlinjer vilket kan innebära att de skall limmas med lim, fästas mekaniskt eller så krävs en kombination av infästningar. Olika systemleverantörer har olika lim som kan användas beroende på system och situation – dock skiljer de sig åt i förberedelse t ex färdiga att använda, torrmix eller torr-extra mix.

Fästelement: Utifrån systemleverantörens riktlinjer kan olika typer av ankare användas, till exempel: plattankare, kompletterande plattankare eller nedsänkta ankare. Ankarna kan också placeras på olika sätt: försänkta, över- eller under armeringen. Antalet ankare som behövs kan vara olika och baseras vanligen på vilket system samt bl a utförd vindlastberäkning.

Putsnät: Systemleverantörer använder sig av olika typer av putsnät, glasfibernät (olika maskstorlekar, tjocklekar och vikter), som är inbäddade i grundputsen för att förstärka putssystemet.

Ytskikt: Paroc stenullslameller är lämpliga för olika typer av fasaddesign med t ex puts, klinker eller natursten och beklädnader; systemägarens applikationsanvisningar för slutkonstruktionen måste följas.  
 

U-värden för olika isolertjocklekar:

U-värde, W / m2K 200 mm
250 mm
 300 mm
PAROC Linio 80  0,19  0,16  0,13
Beräkningsunderlag (Beräkningar utförs enligt EN ISO 6946):

PAROC Linio 80: λU = 0.040 W / (m · K)
Betongvägg (150 mm): λU = 1.7 W / (m · K)
Putslager: λU = 1.0 W / (m · K)

Övergångsmotstånd, invändig yta (Rsi ): 0.13( m² · K) / W
Övergångsmotstånd, utvändig yta (Rse ): 0.04 (m² · K) / W

Korrigeringsfaktorer:
ΔUg = korrigeringsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0
ΔUf = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.