Putsad fasad med skivisolering

Vårt sortiment av obrännbara isolerskivor erbjuder en effektiv lösning för den putsade fasadens utmaningar. Tack vare ett lågt lambda säkerställs energieffektivitet och besparingar både vad gäller klimat och uppvärmningskostnader. Ett tjockare isolerskikt uppnås med lameller eller med hjälp av två eller flera skikt. Fördelen med skivlösningen är att fogarna överlappar varandra och att man slipper köldbryggor.

Isolering för putsade fasader (tunnputs)

 • Bärande konstruktion (betong, lättbetong, tegel)
 • Byggklister
 • Värmeisolering: PAROC Linio 10, Putsskiva
 • Mekaniska fästdon
 • Puts + plastat glasfibernät
 • Ytskikt
Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.
rendered-facade-etics-1744090

Isolering för putsade fasader (tjockputs)

 • Bärande konstruktion (putsad eller ej putsad: betong, lättbetong, tegel etc.)
 • Värmeisolering PAROC Fatio Plus, Tjockputsskiva
 • Mekaniska fästdon
 • Puts + putsnät i metall
 • Ytskikt
Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.
ETICS-Slabs-Thick-Rendering-small
PAROC Linio 10: En effektiv isoleringsskiva med λD= 0,036 W/mK
PAROC Fatio plus: En effektiv isoleringsskiva med λD= 0,033 W/mK

Fasadsystem med tjockputs och Smartfront

 

 

 • Bärande konstruktion (betong, lättbetong, tegel etc.)
 • Värmeisolering PAROC Smartfrontskiva, PAROC Fatio Plus, Tjockputsskiva
 • Putsfäste för betong
 • Putsnät i metall
 • Nätfäste
 • Tre separata skikt kalkcementputs

Rendered-facade-thick-smartfront
 
I samband med större ombyggnader kan nya tilluftskanaler, kopplade till ett FTX-aggregat på vindsbjälklaget monteras på utsidan av bostaden i det inre isolerskiktet. Fördelen med systemet är bland annat mindre störningar för de boende i bostaden. Uppvärmningskostnaderna minskar och fasaden blir med traditionell tjockputs som ny.

Följ alltid systemleverantörens anvisningar vid utformning och installation.
Systemet marknadsförs av Smartfront

Energirenovering med Smartfront

Läs mer om Smartfront-systemet i broschyren Energirenovering all inclusive i sju steg >

Se våra referensobjekt med Smartfront-systemet >

Putssystemet och dess olika delar

Paroc stenullsskivor kan installeras som en komponent i putsade fasader/External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) för nästan alla typer av byggnader, från småhus eller industribyggnader till höghus.

Underlag: De obrännbara stenullsskivorna kan appliceras på underlag som murverk och betong. Underlaget måste vara rent, tillräckligt torrt och plant innan man börjar montera isolerskivorna. Utför alltid dragprover enligt systemleverantörens rekommendationer.

Värmeisolering: Paroc stenullsskivor skall monteras i enlighet med systemägarens riktlinjer vilket kan innebära att de skall limmas med lim, fästas mekaniskt eller så krävs en kombination av infästningar. Olika systemleverantörer har olika lim som kan användas beroende på system och situation – dock skiljer de sig åt i förberedelse t ex färdiga att använda, torrmix eller torr-extra mix.

Vid isolerskikt tjockare än 200 mm används isolerskivor i två eller flera skikt. Fördelen med denna lösning är att fogarna överlappar varandra och att man slipper köldbryggor. Det går också att använda t ex PAROC Linio 80, putslamell för att skapa ett tjockare isolerskikt. Läs mer om lamell-lösningar för putsade fasader > 

I det tjocka putsade systemet fixeras isoleringen uteslutande mekaniskt via de speciella fästdonen som håller fast metallnätet - det sker ingen limning av skivorna.

Fästelement: Utifrån systemleverantörens riktlinjer kan olika typer av ankare användas, till exempel: plattankare, kompletterande plattankare eller nedsänkta ankare. Ankarna kan också placeras på olika sätt: försänkta, över- eller under armeringen. Antalet ankare som behövs kan vara olika och baseras vanligen på vilket system samt bl a  utförd vindlastberäkning.

Putsnät: Systemleverantörer använder sig av olika typer av putsnät, glasfibernät/metallnät (olika maskstorlekar, tjocklekar och vikter), som är inbäddade i grundputsen för att förstärka putssystemet.

Ytskikt: Paroc stenullsskivor är lämpliga för olika typer av fasaddesign med t ex puts, klinker eller natursten och beklädnader; systemägarens applikationsanvisningar för slutkonstruktionen måste följas.  

U-värden för olika isolertjocklekar:

 U-värde, W / m2K  150 mm  200 mm  250 mm* 300 mm*
PAROC Linio 10 0,23 0,17 0,14 0,12
PAROC Fatio Plus 0,21  0,16  0,13 0,11

* Använd en flerskiktslösning

Beräkningsunderlag (Beräkningar utförs enligt EN ISO 6946):

PAROC Linio 10: λU = 0.036 W / (m · K)
PAROC Fatio Plus: λU = 0.033 W / (m · K)
Betongvägg (150 mm): λU = 1.7 W / (m · K)
Putslager: λU = 1.0 W / (m · K)

Övergångsmotstånd, invändig yta (Rsi ): 0.13( m² · K) / W
Övergångsmotstånd, utvändig yta (Rse ): 0.04 (m² · K) / W

Korrigeringsfaktorer:
ΔUg = korrigeringsfaktor för luftspalt ΔU´´: Level 0
ΔUf = Korrektion för fästanordningar < 3% = 0, ingen korrektion krävs.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.