Isolering av betongelement

Att bygga med sandwichelement av betong är väletablerat och en bra teknik för att uppföra byggnader snabbt och säkert, speciellt för högre hus. Det finns dessutom stora möjligheter att skapa olika texturer i ytan vilket ger arkitekter en möjlighet ge byggnaden ett unikt utseende.

Sandwichelement har en kärna av isolering som är omgiven av t.ex. ett lager betong på var sida. Både vid tillverkning av betongelement och på byggarbetsplatsen är betongens torktid en mycket viktig faktor. Stenull är ett lämpligt material som tack vare sin porösa struktur hjälper betongen att torka ut. Eftersom stenull är ett diffusionsöppet material som andas låter det vattenånga passera. Detta påskyndar torkning av elementen, vilket gör att efterarbetet kan påbörjas snabbare och byggtiden kan förkortas.

Läs mer i vår Projekteringsanvisning för fuktresistenta konstruktioner >  Där finns information om utformning av fuktresistenta strukturer och stenulls fuktegenskaper.

OBRÄNNBAR - PAROC Stenull brinner inte. Isoleringen kan klara av temperaturer över 1000 °C och bidrar till byggnadens brandskydd. PAROC Stenull är klassat i Euroclass A1 obrännbara material.

 

 

FUKT- OCH VATTENAVVISANDE - Fuktig isolering har sämre isoleringsförmåga. PAROC Stenull absorberar inte och lagrar inte fukt utan är vattenavvisande och behåller samma goda isoleringsförmåga under sin/byggnadens livslängd.

 

 

BIBEHÅLLER SIN FORM OCH ISOLERANDE FÖRMÅGA - Sten är ett oorganiskt material som inte förändrar formen, detsamma gäller stenull. PAROC stenull behåller samma goda isolerande egenskaper genom byggnadens livslängd och bidrar till energibesparingen.

 

 

LJUD - Fiberstrukturen och densiteten för stenull ger utmärkta ljuddämpande egenskaper. PAROC Stenull reducerar ljudet mycket effektivt och bidrar till ett behagligare inomhusklimat.