Isolering för ventilerade ytterväggar och fasader

Genom att isolera ytterväggen på din fastighet får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får också en fuktbeständighet som varar under lång tid. Dessutom förbättras inomhusmiljön genom en minskning av buller och störande ljud. Fasadisolering är helt enkelt en god investering för både plånboken och miljön. 

Dimensionering av isolering för ventilerade ytterväggar

Nu vill vi göra det enklare för dig att utforma ventilerade ytterväggar. I den här sektionen ger vi dig därför tydliga instruktioner för dimensionering av luftspalt och öppningar i ventilerade ytterväggar tillsammans med instruktioner för val av optimal isoleringslösning. Dimensionering beror bland annat på klimatförhållanden, byggnadens höjd och de byggmaterial som används. Följande länkar ger instruktioner för träregelstommar, KL-trä (CLT) och betongstommar med olika fasadmaterial i olika klimatzoner (nordiskt, milt kustklimat och centraleuropeiskt klimat). Dimensioneringen bygger på VTT:s omfattande forskningsarbete.

Så utformar du luftspalter i olika klimatzoner

Lösningar för ventilerade ytterväggar

PAROC Stenull är en mångsidig värmeisolering för användning i alla typer av ventilerade ytterväggar. Stenull är ett energieffektivt, isoleringsmaterial som är motståndskraftigt mot brand-, ljud- och fukt.

PAROC Stenull brinner inte, tvärtom skyddar den andra byggmaterial från antändning. Valet av isoleringsmaterial är av stor betydelse för byggnadens generella brandsäkerhet. Det finns inga begränsningar för användningen av stenull i fasader och inga ytterligare brandtester krävs. 

Samtidigt erbjuder PAROC Stenull det mest mångsidiga fuktskyddet och motståndskraft mot fukt, den är därmed lämplig som isolering i ytterväggar. Rätt utförd installation av isolering, där man undviker springor och spalter, är enkelt att uppnå med stenullsisolering. Stenullsisolering är stabil över tid, den behåller sina dimensioner i olika klimatförhållanden och temperaturer. 

PAROC Stenull är också utmärkt för ljuddämpning och ljudabsorption tack vare sin höga densitet, optimala fiberstruktur och luftgenomsläpplighet.

Läs mer om stenullens egenskaper