Ljudisolering av vägg och golv

Att genom ljudisolering av väggar och golv öka komforten är ett enkelt sätt att förbättra inomhusmiljön. I takt med att den omgivande miljön blir alltmer bullrig ökar också behovet av enskildhet och trevnad. Ljudisolering med PAROC Stenull skapar goda förutsättningar för en behaglig inomhusmiljö och en rofylld arbetsplats.

Ljudisolering beskriver hur mycket ljudet dämpas när det passerar genom en konstruktion. Byggnader kräver två typer av ljudisolering: luftljudsisolering och stegljudsisolering, dvs ljudisolering av väggar och innerväggar, respektive ljudisolering av golv och bjälklag. 
PAROC Stenull är utmärkt som luftljudsisolering när du vill isolera väggar för att minska ljud som produceras direkt i luften. Med PAROC Stenull minskar inte bara ljudet mellan rummen utan den är också enkel att installera, ökar brandsäkerheten och är en investering för framtiden. 
Ett enkelt och långsiktigt sätt att göra ett rum mindre lyhört är att isolera väggar, golv och bjälklag med PAROC Stenull. Tack vare stenullens uppbyggnad skapas en god ljudisolerande lösning.

Olika sätt att ljudisolera

Ljudisolering av väggar och golv kan åstadkommas på en rad olika sätt. Behovet av ljudisolering i byggnader har varit känt sedan länge. Onödiga ljud kan ge upphov till stress, trötthet och koncentrationssvårigheter. Enligt Folkhälsomyndigheten kan buller ha både tillfällig och permanent påverkan på människans fysiologiska funktioner. Det finns flera sätt att lösa problematiken med buller och oönskade ljud:

 • Installera PAROC Stenull som nytt väggskikt på befintlig vägg
 • Bygg en mellanvägg och isolera mellanrummet
 • Riv befintlig vägg och bygg en ny, mer välisolerad
 • Installera ljudabsorberande paneler som reducerar ljud
 • Använd tyger för att reducera ljud

Ett av de enklaste och billigaste sättet är dock att installera PAROC Stenullsisolering som ett nytt väggskikt på dina befintliga väggar. Förutom utmärkt ljudisolering och därmed högre levnadsstandard höjs byggnadens värde samt att isoleringen också bidrar till ett ökat brandskydd. 

A) Ljudisolering av vägg och innervägg

Använd luftljudsisolering när du vill isolera mot ljud som produceras direkt i luften. Beräkna mängden som behövs med reduktionstalet Rw eller R`w. Ju större talet Rw är, desto bättre isolering. Värdena ska korrigeras (C och Ctr) om det finns andra speciella ljud i den omgivande miljön.

Rw + C för ljud som t.ex.:

 • Bostadsbuller
 • Buller från höghastighetståg
 • Buller från industri (höga och medelhöga frekvenser)

Rw + Ctr för ljud som t.ex.:

 • Gatubuller
 • Buller från låghastighetståg
 • Musik från nöjeslokaler
 • Buller från industri (medelhöga och låga frekvenser)
ljudisolering vägg, Innervägg, stålreglar
De lägsta kraven på ljudisolering kan uppfyllas med en vägg med ett lager. Om väggens massa fördubblas ökar ljuddämpningssiffran med ungefär 6 dB. Ljudet absorberas av isoleringen. 
Ljudisolering, Innervägg, stålreglar
Ljudisolering mot låga frekvenser kräver högre massa. För att få högre massa kan en vägg med dubbla lager användas. Det effektivaste sättet att öka massan är att lägga flera tunna lager gipsskivor på varandra. Placera isolering i mellanrummen för att förbättra ljudisoleringen. Med isolering i en vägg förbättras ljudisoleringen av väggen med 5–10 dB jämfört med en oisolerad vägg.  

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 
 

B) Ljudisolering av golv och flytande golv

Använd stegljudsisolering för flytande golv. Beräkna hur mycket som behövs hjälp av med ljudtrycksnivån i rummet nedanför. I nationella regler anges ofta "högsta stegljudsnivå". En låg Ln eller L’n innebär att golvets stegljudsisolering är bra. Ln och L’n mäts i frekvensområdet 50–5000 Hz. Ln mäts i labbet medan L’n mäts på fältet.

PAROC Stenull har utmärkta egenskaper för ljudisolering av golv och flytande golv. Det är tillräckligt hårt för att bära belastningen från det övre lagret (golvet) och tillräckligt mjukt för att effektivt minska vibrationerna mellan konstruktionslagren i golvet. Den viktigaste egenskapen för isoleringsmaterial kallas dynamisk styvhet och uttrycks i MN/m3. Ju lägre dynamisk styvhet för PAROC-produkten, desto bättre ljudisolering har den.

ljudisolering golv, flytande golv, stegljudsisolering  Träkonstruktioner är svåra att förbättra. Fogarna är styva och de har låg strukturell vikt. Alla situationer måste beaktas för sig.

Ett bjälklag av betong har redan relativt god luftljudsisolering. Nya krav på stegljudsisolering gör betong till ett allt vanligare val för flytande golv.