Isoleringslösningar för renovering

Många fastighetsägare går i tankar om att renovera för att åstadkomma en tilltalande och funktionell exteriör. En renovering av en gammal fastighet kräver god planering och en rejäl investering. Vid renovering av ett gammalt tak, överväg därför alltid tilläggsisolering. Det är i de flesta fall en lönsam åtgärd, inte bara av energibesparingsskäl. 

Genom att skilja det nya tätskiktet från det gamla får det nya taket förutsättningar som om det vore nytt. Det gamla tätskiktet kan ligga kvar på plats förutsatt att blåsor och andra ojämnheter skärs bort. Det får inte finnas något mellanrum mellan den nya isoleringen och det gamla taket. Det nya tätskiktet kommer att fungera bättre om det läggs på isoleringsmaterial i stället för direkt på det gamla takskiktet.

Rekommendationerna för nyproduktion gäller också för tilläggsisolering.

Läs mer på Tekniska rekommendationer vid isolering av låglutande tak. 

PAROC Renoveringssystem - tilläggsisolering på befintlig isolering

En tilläggsisolering av ett utvändigt isolerat låglutande tak betalar sig snabbt. Många industritak är byggda före och under 70-talet och isolerade med enbart 50 mm stenull. Det gamla tätskiktet kan ligga kvar under förutsättning att det är tätt. Den befintliga isoleringen får högst utgöra 1/3 av konstruktionens  totala isolertjocklek. Inga luftspalter får bildas mellan tilläggsisoleringen och det gamla taket. 

Ny konstruktion

Befintlig konstruktion:

  • Gammalt tätskikt
  • Gammal värmeisolering
  • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
Flat-roof-concrete-renovation-2-10399194

Ny konstruktion

  • Nytt tätskiktsmembran
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROS 60, Takskiva

Befintlig konstruktion:

  • Gammalt tätskikt
  • Gammal värmeisolering
  • Bärande konstruktion: korrugerad plåt,betong- eller träunderlag
Flat-roof-concrete-renovation-10399224