PAROC ZEROfix-monteringssystem

PAROC ZEROfix är ett unikt självbärande monteringssystem som är perfekt för att fästa fasaden i den bärande stommen genom det yttre isoleringsskiktet. Byggnadens bärande stomme kan vara tillverkad av betong, tegel eller trä vilket gör att ZEROfix-systemet kan användas i de flesta byggnader. 
PAROC ZEROfix infästningssystem 
  • Brandventiler i luftspalten vid behov.
  • Fasadbeklädnad

Beakta ev. brand och ljudkrav 

Ventilated-facade-was35-zerofix-concrete

Systemkomponenter

PAROC ZEROfix är en unik, självbärande infästningsmetod för utvändig isolering av ytterväggar. Infästningsmetoden består av horisontella fasadskruvar som tar vindlaster och vinklade fasadskruvar som tar vertikal last från fasaden. Denna kombination ger en mycket robust konstruktion med minimala köldbryggor och bär vikten av både isoleringen och utvändig beklädnad. Fasadskruven är speciellt utformad för att fästa läkt på utsidan av isolerskiktet och därmed möjliggöra en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Den är utvecklad för att överföra vind- och vertikallast till den bärande stommen. Horisontella fasadskruvar överför vindlast och vinklade fasadskruvar vertikal last från fasadbeklädnaden. Ökas antal vinklade fasadskruvar så ökar den lastupptagande kapaciteten. Det ger ett självbärande robust system. Antal skruvar, längd och placering av de fasadskruvar som krävs ska bestämmas utifrån byggandes placering, höjd, konstruktion, vindhastighet och fasadmaterialets vikt. De nödvändiga beräkningarna kan utföras med dimensioneringsverktyget för PAROC ZEROfix.  

Trä och betong med hållfasthetsklass som bärande stomme

För underlag av trä och betong används minst tre horisontella fasadskruvar och minst en vinklad fasadskruv per läkt. Den vertikala läkten monteras med cc 600 mm på utsidan av isoleringen. Antalet skruvar, skruvarnas längd och placering ska bestämmas på grundval av vindhastigheten på platsen, byggnadens höjd, typ av bakvägg och beklädnadsmaterialets vikt. I betongkonstruktioner kräver installationen hålen till fasadskruvarna förborras.  För träregelstommar rekommenderas ett heltäckande skikt av plywood med minst 24 mm tjocklek för att ge ett stabilt underlag för infästning av fasadbeklädnaden. Läggs en heltäckande skiva till på utsidan av regelstommen måste konstruktionen fuktprestanda alltid kontrolleras av konstruktören. 

Tegel och betong av okänd kvalitet

Prestanda på väggar av tegel och gammal betong kan variera dels på grund av kvalitet och dels på grund av ålder, därför måste underlaget alltid testas genom utdragsprovning. Antal provdragningar ska vara minst 15 st per fasadyta, detta för att ge en tillförlitlig dimensionering.
  
Utdragsproven ska utföras av kompetent och, för detta moment, utbildad personal. Provdragningsutrustningen som används skall vara kalibrerad enligt tillverkarens anvisningar.

Vi rekommenderar utrustning från Hydrajaws Limited, modell 2000 med teleskopbrygga som passar aktuell skruvlängd. Notera på en ritning var provdragning skall genomföras på alla väggar som skall isoleras. 

Vid provning skall PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001), (pdf) Betongborr med diametern 6,3 mm användas för förborrning till ett borrdjup större än 40 mm.
Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004), (pdf) Multi Monti Fasadskruv betong skruvas rakt in i underlaget, sättdjup större än 35 mm. När provdragningen är genomförd kan beräkning av skruvlängd och dimensionerande laster utföras med vårt dimensioneringsverktyg. Här ska även resultaten från provdragningsprotokollen föras in och hänsyn tas till resultaten från provdragningen vid uträkning av dimensionerande vind- och vertikallastkapacitet. 

Värmeisolering och fasadmaterial

Systemet PAROC ZEROfix ger en utmärkt energieffektivitet eftersom hela isoleringsskiktet monteras heltäckande med förskjutna skarvar på utsidan av stommen och ger ett minimalt antal köldbryggor. Först monteras PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO på stommen med isolerhållare och med hjälp av de horisontella fasadskruvarna fixeras brandläkten utanpå isoleringen. Slutligen monteras de vinklade skruvarna enligt konstruktörens specifikationer baserat på dimensioneringsprogrammets angivna avstånd. Montera fasadbeklädnaden på utsidan av läkten enligt leverantörens råd och anvisningar. För att minimera risken för fuktskador på den innanförliggande konstruktionen monteras fasadbeklädnaden heltäckande och tät.

PAROC Stenull är mycket diffusionsöppen och medger transport av vattenånga genom isoleringen. Detta möjliggör också en snabbare torkning av konstruktioner än vid användande av mer diffusionstäta isoleringsmaterial.

Brandsäkerhet

Nedan redovisade lösningar är testade enligt SP FIRE 105 och samtliga detaljer kan ses i typgodkännande SC1384-17 som är utfärdat av RISE för Paroc AB (se nedan). Andra typer av beklädnader som också är testade och godkända enligt SP FIRE 105 kan även användas. 

Typgodkännande

Typgodkännande är ett nationellt system för att bedöma och verifiera byggprodukters överensstämmelse med krav i svenska byggregler. RISE Certifiering har utfärdat ett Typgodkännande för PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO fasadsystem med löpnummer SC1384-17 och som innefattar isolering, infästningsskruvar och brandskyddbehandlad träläkt. Fasadsystemet uppfyller krav på brand och krav på fuktsäkerhet enligt BBR samt beständighet och dimensionering och vindlast enligt EKS. Typgodkännande finns i sin helhet här.

Beklädnad med träpanel

Fasadbeklädnad bestående av 21x142 mm Moelven TermoWood panel med vattenfast brandimpregnering v2 monteras på vertikal spikläkt, PAROC XRB 001 Brandläkt. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan. 

Beklädnad med fibercementskiva

Fasadbeklädnad bestående av 8 mm tjocka fasadskivor av fibercement, Cembrit Transparant (tidigare Cembrit True) monteras på vertikala spikläkt. Vi rekommenderar att PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001), (pdf) Brandläkt används. Ovanpå läkten monteras tätningslister av gummi betecknade Cembrit EPDM. Isoleringen består av PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO som monteras mot KL-trä, minimum tjocklek 100 mm och maximum tjocklek 350 mm. PAROC WAS 35, Klimatskiva ZERO kan kombineras eller ersättas med PAROC Cortex. Se tabell nedan.

 
Produkt Tjocklek (mm) Densitet (Kg/m3)  Lambda (W/mK)
PAROC Cortex 30 110 0,033
PAROC Cortex Pro 40-70 80 0,032
PAROC Cortex One 80-220 50 0,033
Det måste alltid finnas en luftspalt bakom fasadbeklädnaden. Fasadbeklädnader av trä kan kräva installation av brandventiler i luftspalten. Detta är en bra sak att tänka på när du dimensionerar ventilationsöppningen och väljer vindskyddsisolering. 

U-värden för olika isoleringstjocklekar med olika bärande konstruktioner
Bärande konstruktion i 100 mm KL-trä

Isoleringstjocklek mm mm mm  mm  mm
PAROC WAS 35 100 150 200 250  300
U-värde, W/m2K 0,27 0,20 0,16 0,13 0,11

Bärande konstruktion i 150 mm Betong

 Isoleringstjocklek mm mm mm  mm mm
PAROC WAS 35  100 150 200 250 300
U-värde, W/m2K 0,33 0,23 0,17 0,14 0,12

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946)
Gipsskiva: λU = 0,22 W/mK, d = 13 mm R = 0,059 m2K/W 
Betongstomme: 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W
PAROC WAS 35: λU = 0,33 W/mK
PAROC XFS 002 Fasadskruv trä: λ = 50 W/mK 
Horisontella skruvar: cc 1200 mm 
Vinklade skruvar (30 ° vinkel): cc 2700 mm
Brandläkt: cc 600 mm

KL-element: λU = 0.11 W / mK 2    d = 100 mm
Betongstomme 150 mm λU = 2,5 W/mK, d = 150 mm R = 0,060 m2K/W

Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,13 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,13 m2K/W 

Korrektionsfaktorer: 

  • ΔUg = Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet ΔU´´: Nivå 0, ingen korrektion krävs  
  • ΔUf (ZEROfix/KL-trä) = För isoleringstjocklek 100-300 mm påverkar fästanordningar U-värdet med mer än 3% och korrektion för detta (0,010-0,020 W/m² K) är medräknat. 
  • ΔUf (ZEROfix/Betong) = För isoleringstjocklek 100-300mm är påverkar fästanordningar U-värdet med mer än 3% och korrektion för detta (0,011-0,030 W/m² K) är medräknat. 
 
 

Produkter som ingår i systemet ZEROfix

PAROC WAS 35 Klimatskiva ZERO

PAROC-WAS-35-package

PAROC Cortex

PAROC-Cortex

PAROC Cortex Pro

PAROC-Cortex

PAROC Cortex One

Paroc-Cortex-One-Pallet-transparent-16853475

Isolerhållare SFS RP45x120/BS-4,8 trä (XFM 004)

paroc-xfm-004-transparent-16105172

PAROC Betongborr L 6,3 (XFD 001)

paroc-xfd-001-set-600x600

PAROC Betongborr S 5,0 (XFD 002)

PAROC-XFD-002

PAROC Borrförlängare (XFD 003)

PAROC-XFD-003

Isolerhållare SFS R45x85/TI-T25-6,3 betong (XFM 005)

PAROC-XFM-005

Fasadskruv SFS Twin UD, trä (XFS 002) 

paroc-xfs-002-transparent-16853222

Fasadskruv HECO Multi Monti, betong (XFS 004)

PAROC-XFS-004

PAROC ZEROfix Läkt (XRB 001)

paroc-xrb-001-transparent-16853218

PAROC ZEROfix Vinkelverktyg (XTI 001)

paroc-xti-001-handling-transparent-15723073

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.