PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat

PAROC Pro Lamella Mat 80 AluCoat är en obrännbar stenullsisolering för värme-och kondensisolering av ventilationskanaler och utrustning. Den har en förstärkt aluminiumfolie.

Produktblad

 
Uppdaterad 23 feb 2023
Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2-CL10
Nominell densitet
80 kg/m³

Yttemperaturen får ej överskrida 80 °C

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200°C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000°C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
500, 1000 x 8000 mm20 mm
500, 1000 x 8000 mm25 mm
500, 1000 x 6000 mm30 mm
500, 1000 x 6000 mm40 mm
500, 1000 x 4000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 2500 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2400 mm100 mm
1000 x 2400 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet500 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
Övriga dimensioner
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,055 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,074 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 300 °C, λ3000,100 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 400 °C, λ4000,135 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 500 °C, λ5000,179 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
LjudabsorptionNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenNPD EN 14303:2009+A1:2013

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Armerad aluminiumfolie
Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2-CL10
Nominell densitet
80 kg/m³

Yttemperaturen får ej överskrida 80 °C

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200°C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000°C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
500, 1000 x 8000 mm20 mm
500, 1000 x 8000 mm25 mm
500, 1000 x 6000 mm30 mm
500, 1000 x 6000 mm40 mm
500, 1000 x 4000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 2500 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2400 mm100 mm
1000 x 2400 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet500 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
Övriga dimensioner
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,055 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,074 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 300 °C, λ3000,100 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 400 °C, λ4000,135 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 500 °C, λ5000,179 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
LjudabsorptionNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenNPD EN 14303:2009+A1:2013

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Armerad aluminiumfolie
Godkännande nummer
0809-CPR-1016 / Eurofins Expert Services Ltd, Kivimiehentie 4, FI-02150 Espoo. Finland
Beskrivningskod
MW-EN 14303-T4-ST(+)500-WS1-MV2-CL10
Nominell densitet
80 kg/m³

Yttemperaturen får ej överskrida 80 °C

PAROC Stenull tål höga temperaturer. Bindemedlet börjar dock brytas ned vid ca. 200°C. Isoleringsegenskaperna är då oförändrade, men produkten har i de utbrända partierna försämrats vad gäller formbeständighet och förmåga att bära last. Stenull har en sintringstemperatur som överstiger 1000°C.

Dimensioner

Dimensioner
Bredd x LängdTjocklek
500, 1000 x 8000 mm20 mm
500, 1000 x 8000 mm25 mm
500, 1000 x 6000 mm30 mm
500, 1000 x 6000 mm40 mm
500, 1000 x 4000 mm50 mm
1000 x 4000 mm60 mm
1000 x 3500 mm70 mm
1000 x 2500 mm80 mm
1000 x 2500 mm90 mm
1000 x 2400 mm100 mm
1000 x 2400 mm120 mm
enligt standard EN 822enligt standard EN 823
Dimensionsstabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Högsta användningstemperatur - dimensionsstabilitet500 °C EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706)
Övriga dimensioner
Andra format/tjocklekar kan produceras enligt överenskommelse.

Förpackning

Förpackning
Plastemballage

Brandegenskaper

Brandtekniska egenskaper
EgenskapVärdeEnligt
Brandklassificering, EuroclassA1 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13501-1)
Kontinuerlig glödbrand
EgenskapVärdeEnligt
Kontinuerlig glödbrandNPD EN 14303:2009+A1:2013

Termiska egenskaper

Värmemotstånd
EgenskapVärdeEnligt
Värmekonduktivitet 10 °C, λ100,042 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 50 °C, λ500,047 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 100 °C, λ1000,055 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 150 °C, λ1500,064 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 200 °C, λ2000,074 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 300 °C, λ3000,100 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 400 °C, λ4000,135 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Värmekonduktivitet 500 °C, λ5000,179 W/mK EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12667)
Dimensioner och toleranserT4 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 823)

Fuktegenskaper

Vattenpermeabilitet
EgenskapVärdeEnligt
Vattenabsorption, korttid WS, Wp≤ 1 kg/m² EN 14303:2009+A1:2013 (EN 1609)
Ånggenomsläpplighet
EgenskapVärdeEnligt
ÅnggenomgångsmotståndMV2 EN 14303:2009+A1:2013 (EN 12086)

Avgivning av korrosiva ämnen:

Spårbara mängder av vattenlösliga joner och pH värdet
EgenskapVärdeEnligt
Kloridjoner, Cl-< 10 ppm EN 14303:2009+A1:2013 (EN 13468)

Ljudegenskaper

Absorptionsfaktor
EgenskapVärdeEnligt
LjudabsorptionNPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN ISO 354)

Mekaniska egenskaper

Tryckhållfasthet
EgenskapVärdeEnligt
Tryckspänning 10% CS(10), σ10NPD EN 14303:2009+A1:2013 (EN 826)

Emissioner

Emission av farliga ämnen till inomhusmiljön
EgenskapVärdeEnligt
Emission av farliga ämnenNPD EN 14303:2009+A1:2013

Beständighet

Beständighet av brandegenskaper gentemot åldring/nedbrytning
Brandegenskaperna ändras inte med tiden. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till organiskt innehållet, vilket inte kan öka med tiden.
Beständighet av brandegenskaper gentemot hög temperatur
Brandegenskaperna förändras inte med hög temperatur. Euroklass klassificeringen av produkten är relaterad till det organiska innehållet, vilket förblir konstant eller minskar med hög temperatur.
Beständighet av värmemotstånd gentemot åldring/nedbrytning
Värmekonduktiviteten på mineralull ändras inte med tiden, erfarenhet visar att fiberstrukturen är stabil och porositeten innehåller inga andra gaser än luft.

Ytskikt

Beläggning
Armerad aluminiumfolie