Raka rörledningar

Paroc kan erbjuda effektiva lösningar för alla rörisoleringskrav. Vilken isoleringslösning som passar bäst för dina behov beror på rörets drifttemperatur. Ingen nedhängning av rörskålsisoleringen uppstår med tiden, och dess tjocklek och isoleringsförmåga förblir därför konstant genom rörledningens hela livslängd.

En isoleringslösning med rörskålar kan minska värmeförlusterna upp till 30 % jämfört med nätmattor med samma tjocklek, eftersom de senare kräver stöd för att bära ytskiktet. Stöden skapar en betydande värmebrygga inuti isoleringsmaterialet. Vid påfrestande miljöer och vibrationer är rörskål en utmärkt isoleringslösning. 

Läs mer om våra rörskålar för isolering i industriell miljö >

Lösningen PAROC Pro Lock

I PAROC Pro Lock-lösningen är ett isoleringslager tillräckligt för att ersätta rörskålar i två lager (tjocklekar 80-160 mm). Installationstiden är kortare, vilket innebär att ställningar och annan utrustning behöver användas under kortare tid, och de allmänna arbetskostnaderna på installationsplatsen är lägre. Den totala kostnadssänkningen är mellan 25 och 30 %. Paroc Pro Lock har falsade ändar och Z-formad längsgående skarv vilket gör att man minimerar energiförlusterna.

PAROC Pro Lock sätter stopp för energiförluster

Läs mer om fördelarna med PAROC Pro Lock >

 

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Dubbla lager (DL)

När det krävs två isoleringslager, isoleringstjockleken är över 160 mm och medietemperaturen överstiger 250°C, rekommenderar vi att du väljer DL-produkter. DL-produkterna ger dig tillgång till en färdig lösning som inkluderar två rörskålar som är dimensionerade för att passa tillsammans. DL-produkter är paketerade inuti varandra och levereras tillsammans, vilket ger besparingar genom effektivare logistik.

När medietemperaturerna överstiger 350°C, rekommenderar vi rörskålar med en densitet av 140 kg/m³ i det första eller båda lagren.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

 

Rörledningar är en central komponent i industriella processer. Vare sig det handlar om kraftvärmeverk eller processindustrier är välkonstruerade rörledningar ett absolut krav för en väl fungerande drift. PAROC produkter för rörledningar till industrin ger många fördelar. Vårt sortiment av prefabricerade, monteringsfärdiga produkter baserade på rörskålar gynnar alla, allt från de industrier som använder produkterna till personalen som monterar dem och allmänheten.

Fördelar med PAROC rörisolering 

 • Minimala värmeförluster tack vare flerlagsisolering med överlapp. 
 • Densitet om upp till 140 kg/m3 för höga temperaturer och krävande förhållanden. 
 • Samma isoleringsförmåga för raka rörskålar och böjsegment. 
 • Distanshållare behövs ej. 
 • Inget onödigt spill eftersom tillskärning på plats inte behövs. 
 • Snabbare och mer ekonomiskt montage. 
 • Brett sortiment av dimensioner och tjocklekar för standardrör och specialrör. 
 • Hög mekanisk hållfasthet även vid höga temperaturer. 
 • Fukt och vattenavvisande.

Rör för tappkallvatten och komfortkyla isoleras för att begränsa värme- och fuktflödet från omgivningen till rören. Största skälet att isolera kalla rör är att förhindra att vattnet värms upp och även för att undvika kondensbildning och frysning.

Hälsosynpunkter

Om tappkallvattnet blir för varmt kan detta orsaka bakterietillväxt t ex legionella. Detta är naturligtvis inte önskvärt, och det är ett problem som myndigheterna nu tar på allt större allvar. För att säkerställa att vattnet i tappkallvattenrör håller sig kallt måste rören isoleras så att värme från omgivningen inte överförs till rören

Förhindra kondens

Då kalla ledningar och rörledningar för komfortkyla passerar lokaler med högre temperaturer finns risk för kondensutfällning på röret. De faktorer som avgör om kondens kommer att falla ut på röret är rörets yttemperatur samt den omgivande luftens temperatur och relativa fukthalt.

Genom att isolera röret så att yttemperaturen överstiger den omgivande luftens daggpunkt undviks kondens. För att kunna utföra en riktig bedömning av kondensrisken måste man alltså känna till mediatemperatur, omgivande rumstemperatur och den högsta relativa fukthalt som den omgivande luften kan förväntas få.

 

Uppvärmd rörledning

Paroc rekommenderar att använda PAROC Pro Section 100 på rörledningar. Tänk på att ge plats åt värmekablarna och ångdetektorerna mellan rör och rörskål.

För uppvärmda rörledningar rekommenderar Paroc att du täcker värmekablarna eller ångdetektorerna med aluminiumfolie så att värmen fördelas jämnare över rörets yta.

 

Ång- & turbinrör används vid höga temperaturer och kräver lösningar med god formstabil isolering i flera skikt. Montering av isolering och ytbeklädnad kräver stor noggrannhet, inte bara på grund av den höga temperaturen utan även med tanke på vibrationerna under drift.

Paroc rekommenderar rörskål med hög densitet, 100kg/m³ eller högre, i flera skikt för isolering av rörledningar med mycket hög temperatur. 140kg/m³ rekommenderas vid påfrestande miljöer, exempelvis vibrationer och höga krav på mekanisk tryckhållfasthet.

Lösningen PAROC Pro Lock 140 motsvarar en flerlagsisolering och oftast räcker det med ett isoleringslager för att få en väl fungerande och ekonomisk lösning.

 

Lösning med PAROC Pro Lock Rak rörledning isolerad med PAROC Pro Lock sections 
PAROC Pro Lock 140 som är en rörskål med falsade ändar och Z-formad längsgående skarv. Två rörskålar för montage i dubbla lager, PAROC Pro Section 140 DL (DL=Dubbla lager isolering).

 

För ång- & turbinrör rekommenderar Paroc följande lösningar:

 • PAROC Pro Lock 140 i ett lager när isoleringstjockleken är <160 mm.
 • PAROC Pro Section 140 DL när isoleringstjockleken är >160 mm.

Rörledningar med luftflöden vid höga hastigheter eller med högtrycksånga kräver isolering som minskar ljudnivån. Parocs rörskålar med hög densitet är en bra lösning vid sådana förhållanden, särskilt flerlagslösningar där PAROC Pro Lock används. Det krävs ingen distanshållare för horisontella rörledningar. I många fall gör dessa stöd värme- och ljudisoleringen sämre.

Paroc rekommenderar rörskålar med hög densitet, 100kg/m³ eller högre, i flera skikt för ljuddämpning av rörledningar med exempelvis högtrycksånga. 140kg/m³ rekommenderas vid påfrestande miljöer, exempelvis vibrationer eller där höga krav på mekanisk tryckhållfasthet ställs.


Paroc har två olika lösningar för ljuddämpning av industriella rörledningar:

 • PAROC Pro Lock 140 i ett lager när isoleringstjockleken är <160 mm och oftast räcker det med ett isoleringslager för att få en väl fungerande och ekonomisk lösning.
 • PAROC Pro Section 140 DL (dubbla lager) när isoleringstjockleken är ≥160 mm.

Rak rörledning

För bättre ljuddämpning i lösningar med flera lager rekommenderar Paroc ett tungt beläggningsskikt, t.ex. stål, mellan stenullslagren eller ytterst på lösningen.