Isoleringslösningar för kondensisolering

I byggnader utan krav på värmeisolering placeras ofta en isolering på ovansidan av det trapetsprofilerade stålplåtstaket. Detta görs för att förhindra att fukt i byggnaden vintertid kondenserar på undersida plåt och droppar ner i lokalen.
condense moisture

Med ett stort fukttillskott inomhus under årets kalla period ökar den relativa fuktigheten och därför bör kondensrisken bedömas i varje enskilt fall. Det är viktigt att ta reda på förutsättningarna över tid innan en lösning väljs. Det är dessutom viktigt att kontrollera att förutsättningarna inte ändras.

Lämplig för Bitumen och flera lager

 


  • Tätskikt av bitumen eller liknande
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROBSTER 60, 50 mm, Stålunderlagsboard/Takboard för normal last
  • Bärande konstruktion av profilerad stålplåt

flat-roof-steel-deck-condense-insulation-1-19344907


Profilmått enligt figuren

Öppningsmått a < 240 mm
Profiltopp b > 80 mm

flat-roof-steel-deck-measures-19345153

Lämplig för alla typer av membran

 

 

  • Tätskikt av bitumen eller liknande
  • Mekanisk infästning
  • PAROC ROB 80, Takboard 
  • PAROC ROBSTER 60 Stålunderlagsboard/Takboard
  • Bärande konstruktion av profilerad stålplåt

flat-roof-steel-deck-condense-insulation-2-19344929


Profilmått enligt figuren

Öppningsmått a < 260 mm
Profiltopp b > 80 mm

flat-roof-steel-deck-measures-19345153