Poäng med Paroc i Breeam och Leed

Den ökande medvetenheten om vikten av hållbart byggande gör att efterfrågan på miljöcertifiering av byggnader ökar. Det kan handla om system som BREEAM eller LEED. Produkter från Paroc hjälper dig att nå denna klassificering.

Breeam
BREEAM –International new construction

 • MATERIAL 01, Livscykelperspektiv
  Poäng med Paroc: 
  1 poäng + 1 poäng på exemplarisk nivå
  Dokumentation/System: 
  Livscykelanalys i form av EPD (environmental product declaration) finns för Parocs produkter. EPD är framtagna i enlighet med ISO 14025, ISO 21930 och EN 15804
 • MATERIAL 03, Hållbarhet i leverantörsledet
  Poäng med Paroc: 3 poäng + 1 poäng på exemplarisk nivå
  Dokumentation/System: Parocs är tredjepartscertifierade enligt BES 6001 – Hållbarhet i leverantörsledet

 • HÄLSA 02 Inomhusmiljö
  Poäng med Paroc: 1 poäng + 2 poäng på exemplarisk nivå
  Dokumentation/System: Parocs produkter klarar emissionskraven i det finska frivilliga systemet M1 samt Indoor Air comfort gold (utvalda TI-produkter)

 • AVFALL 01, Avfallshantering på byggarbetsplats
  Poäng med Paroc: 3 poäng
  Dokumentation/System: Återvinning av mineralull via Parocs system REWOOL

LEED –Building design and construction v4

 • MATERIAL 5, Bygg och rivningsavfall
  Poäng med Paroc: 2 poäng  
  Dokumentation/System: Återvinning av mineralull via Parocs system REWOOL. Parocs produkter innehåller återvunnet material (Detaljerad information om specifik produkt lämnas ut på begäran)

 • MATERIAL 3, Produktinformation och optimering – sourcing av råmaterial
  Poäng med Paroc: 2 poäng  
  Dokumentation/System: Lokal sourcing av råmaterial (Detaljerad information om specifik produkt lämnas ut på begäran)

 • MATERIAL 3, Produktinformation och optimering – sourcing av råmaterial 
  Poäng med Paroc: 
  2 poäng  
  Dokumentation/System: 
  Alla Parocs produkter är ljudabsorberande, har kort efterklangstid och hög sound transmission time, STC. Noise reduction coeffecient, NRC-värde, finns för alla produkter

 • MATERIAL OCH RESURSER 4, Produktinformation och optimering – materialinnehåll
  Poäng med Paroc: 2 poäng  
  Dokumentation/System: 
  Parocs produkter innehåller inte SVHC-ämnen (substances of very high concern) som finns upptagna på kandidatförteckningen i REACH

 • INOMHUSMILJÖ 2, Lågemitterande material 
  Poäng med Paroc: 3 poäng  
  Dokumentation/System:
    Parocs produkter klarar emissionskraven i det finska frivilliga systemet M1 samt Indoor Air comfort gold (utvalda TI produkter)