Dagvatten- & avloppsrör

Dagvatten- och avloppsrör vatten ur en kran
Rör för dagvatten och avlopp behöver isoleras för att förhindra att det bildas kondens i byggnaden. Avloppsrör behöver även isoleras för både brand och ljud.

PAROC Hvac Section Alucoat T på avloppsrörNär dagvattnet leds från taket genom byggnaden måste röret isoleras för att förhindra att det bildas kondens i byggnaden. Röret måste då isoleras på hela sträckan som röret går genom byggnaden. 

De bäst lämpade produkterna för detta ändamål är PAROC Hvac Combi AluCoat T / PAROC Hvac Section AluCoat T med en rätt utförd fogtätning.

 

 

 

PAROC Hvac Section Alucoat T på vattenrör

På samma sätt kan även avloppsrör i byggnader behöva isoleras mot kondens, beroende på hur rören har dragits. Avloppsrör är dock oftast isolerade mot värme, brand och ljud.

Isoleringen görs bäst med Paroc rörskålar.

 

 

 

 

Kondens

Minsta isolertjocklek i mm för att förhindra kondens på ytskiktet.

Isolerprodukt: PAROC Hvac Section AluCoat T

 

 

 

 

 

 

Observera att 20 mm endast finns upp till rördiameter 102 mm.

För mer information om Parocs lösningar, kontakta närmaste Paroc återförsäljare.

Paroc beräkningsprogram

PAROC Calculus räknar du enkelt fram en förnuftig isolertjocklek för kalla rörinstallationer utifrån de krav som satts för systemet. Välj en lösning som bäst passar dig genom att följa resultaten för den valda konstruktionen i beräkningsprogrammet. 

Med PAROC Calculus beräknar du värmeförluster, yttemperaturer, U-värden och temperaturförändringar samtidigt som du håller koll på daggpunkten på ett smidigt sätt!

TIPS! I de fall där risk för utvändig kondensbildning finns varnar programmet genom att en varningstriangel visar sig vid den valda isoleringen. Se till att välja en isolering med en diffusionstät yta och en isolertjocklek som ger en yttemperatur ovanför daggpunkten för att minimera risken för kondens! 

För att fråga mer om funktionerna i programmet, tveka inte att ta kontakt med oss.

Läs mer om Brandisolerade rörgenomföringar här >
Läs mer om Varma rör här >
Läs mer om Kalla rör här >