PAROC Clad Tape

PAROC Clad Tejp är en hållbar vattenbeständig butylgummitejp med mycket hög klibbighet och mycket hög åldersbeständighet. Den används bland annat för maskering av Clad-belagda produkter. Butyltätningstejpen kan användas som fukt-och diffusionsbarriärer.

Den är idealisk för tätning av skarvarna vid användning av PAROC Clad produkter. Täta rör och ventilationskanaler permanent inom värme-, ventilations-och luftkonditioneringsteknik. Butyltätningstejpen änvänds även som fukt-och diffusionsbarriärer i underjordsbyggen. PAROC Clad tejp ger en fantastisk finish och säker installation.

Produktblad

 
Uppdaterad 23 feb 2023
Användningsförhållanden
Användningstemperatur: -30°C to +80°C.
Tjocklek
0,04 mm
Bredd
50, 75 och 100 mm
Längd
10 m

Förpackning

Förpackning
Rullar/kartong: 50mm/12st, 75mm/8st, 100mm/6st

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Beläggning:Aluminum/PET-film komposit
Skyddspapper:Silikonfilm
Adhesive:Butyl sudd
Användningstemperatur:-30°C - +80°C
Installationstemperatur:+10°C - +40°C
Lagringstemperatur:+5°C - +25°C

Ytskikt

Beläggning
PET/Aluminum/PET-film komposit 0,04 mm

Färger

Aluminium, ljus

Montering

Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +10°C. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejpen negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejpen och ytan den tejpas på. Vidhäftningen kan förbättras genom att applicera högre tryck. Skall inte användas för limning under mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, många organiska lösningsmedel, t ex mineralsprit.

Hantering och lagring

Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur, skyddat från solljus och värmekällor.

Mer information

Vi rekommenderad användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekomendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation. Denna information tillhandahålls utan ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra den tekniska specifikationen utan föregående meddelande. Vårt säljteam finns också tillgängligt för att hjälpa kunder med tejpfrågor.

Användningsförhållanden
Användningstemperatur: -30°C to +80°C.
Tjocklek
0,04 mm
Bredd
50, 75 och 100 mm
Längd
10 m

Förpackning

Förpackning
Rullar/kartong: 50mm/12st, 75mm/8st, 100mm/6st

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Beläggning:Aluminum/PET-film komposit
Skyddspapper:Silikonfilm
Adhesive:Butyl sudd
Användningstemperatur:-30°C - +80°C
Installationstemperatur:+10°C - +40°C
Lagringstemperatur:+5°C - +25°C

Ytskikt

Beläggning
PET/Aluminum/PET-film komposit 0,04 mm

Färger

Aluminium, ljus

Montering

Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +10°C. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejpen negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejpen och ytan den tejpas på. Vidhäftningen kan förbättras genom att applicera högre tryck. Skall inte användas för limning under mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, många organiska lösningsmedel, t ex mineralsprit.

Hantering och lagring

Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur, skyddat från solljus och värmekällor.

Mer information

Vi rekommenderad användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekomendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation. Denna information tillhandahålls utan ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra den tekniska specifikationen utan föregående meddelande. Vårt säljteam finns också tillgängligt för att hjälpa kunder med tejpfrågor.

Användningsförhållanden
Användningstemperatur: -30°C to +80°C.
Tjocklek
0,04 mm
Bredd
50, 75 och 100 mm
Längd
10 m

Förpackning

Förpackning
Rullar/kartong: 50mm/12st, 75mm/8st, 100mm/6st

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Beläggning:Aluminum/PET-film komposit
Skyddspapper:Silikonfilm
Adhesive:Butyl sudd
Användningstemperatur:-30°C - +80°C
Installationstemperatur:+10°C - +40°C
Lagringstemperatur:+5°C - +25°C

Ytskikt

Beläggning
PET/Aluminum/PET-film komposit 0,04 mm

Färger

Aluminium, ljus

Montering

Vid installationen skall materialet som skall tejpas ha en temperatur på minimum +10°C. Låt materialet som skall installeras stå i utrymmet för att nå omgivande temperatur. Rengör ytorna som skall tejpas så att dom är fria från olja, fett och damm osv för att tejpen skall nå optimal fästförmåga. Använd inte rengöringsmedel som påverkar tejpen negativt. Vissa plaster och färger avger ämnen som påverkar tejpen negativt. Ojämna ytor försämrar fästet mellan tejpen och ytan den tejpas på. Vidhäftningen kan förbättras genom att applicera högre tryck. Skall inte användas för limning under mekanisk belastning. Inte resistent mot olja, många organiska lösningsmedel, t ex mineralsprit.

Hantering och lagring

Produkten skall förvaras i originalförpackning, liggandes plant med den skurna sidan av tejpen nedåt. Förvaras torrt och rent i normal temperatur, skyddat från solljus och värmekällor.

Mer information

Vi rekommenderad användaren att testa produktens lämplighet mot önskad applikation. All data och rekomendationer baseras på egna tester och praktisk erfarenhet för att hjälpa kunden att välja en lämplig tejp för en given applikation. Denna information tillhandahålls utan ansvar. Vi förbehåller oss rätten att ändra den tekniska specifikationen utan föregående meddelande. Vårt säljteam finns också tillgängligt för att hjälpa kunder med tejpfrågor.