PAROC FireSeal

Paroc Duct Protect Fireseal
PAROC FireSeal är en silikatbaserad brandtätningsmassa testad specifikt vid brandtätning av brandklassade ventilationskanaler enligt EN 1366-1. Den är idealisk för tätning av skarvarna mellan en skiljevägg och brandklassad kanal. Kan även användas för tätning, reparation och fyllning av sprickor, luckor och saknat material i ventilations- och rökutsugskanaler. Tätningen har utmärkt vidhäftning till metall, tegel och cement.

Produktblad

 
Uppdaterad 13 apr 2023
Användningsförhållanden
Installationstemperatur: +5 °C till +35 °C

Förpackning

Förpackning
15 st/låda

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Temperaturområde-40 °C till +1200 °C (härdad produkt)
Bearbetningstid5 minutes
Täckning18 lm för en 4 x 4 mm skarv

Färger

Svart

Montering

Förbered ytan: Ytorna på vara torra, rena och fria från olja och fett. Ytor av metall skall var rengjorda från eventuell färg, rost eller andra beläggningar. Ytor med hög sugningsförmoga vattnas lätt innan applicering av produkten. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp. Undvik att använda produkten utomhus eller vid installationer med kontinuerlig kontakt med vatten.

Härdad massa tages bort mekaniskt. På skinn tages ohärdad massa bort med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Håll utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.

Mer information

Vi råder användaren att själv testa produktens lämplighet till deras installation. All information och rekommendationer är baserat på egan tester och praktiskt erfarenhet för att ge kunder vägledning inför produktval.

Användningsförhållanden
Installationstemperatur: +5 °C till +35 °C

Förpackning

Förpackning
15 st/låda

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Temperaturområde-40 °C till +1200 °C (härdad produkt)
Bearbetningstid5 minutes
Täckning18 lm för en 4 x 4 mm skarv

Färger

Svart

Montering

Förbered ytan: Ytorna på vara torra, rena och fria från olja och fett. Ytor av metall skall var rengjorda från eventuell färg, rost eller andra beläggningar. Ytor med hög sugningsförmoga vattnas lätt innan applicering av produkten. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp. Undvik att använda produkten utomhus eller vid installationer med kontinuerlig kontakt med vatten.

Härdad massa tages bort mekaniskt. På skinn tages ohärdad massa bort med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Håll utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.

Mer information

Vi råder användaren att själv testa produktens lämplighet till deras installation. All information och rekommendationer är baserat på egan tester och praktiskt erfarenhet för att ge kunder vägledning inför produktval.

Användningsförhållanden
Installationstemperatur: +5 °C till +35 °C

Förpackning

Förpackning
15 st/låda

Övriga egenskaper

Övriga egenskaper
EgenskapVärde
Temperaturområde-40 °C till +1200 °C (härdad produkt)
Bearbetningstid5 minutes
Täckning18 lm för en 4 x 4 mm skarv

Färger

Svart

Montering

Förbered ytan: Ytorna på vara torra, rena och fria från olja och fett. Ytor av metall skall var rengjorda från eventuell färg, rost eller andra beläggningar. Ytor med hög sugningsförmoga vattnas lätt innan applicering av produkten. Applicera produkten med hjälp av en fogspruta, säkerställ god kontakt med ytorna. Jämna till ytan med en skrapa eller en fuktig trasa/svamp. Undvik att använda produkten utomhus eller vid installationer med kontinuerlig kontakt med vatten.

Härdad massa tages bort mekaniskt. På skinn tages ohärdad massa bort med en trasa, tvätta sedan med tvål och vatten. Håll utom räckhåll för barn. Spola inte ner produkten i avloppet.

Mer information

Vi råder användaren att själv testa produktens lämplighet till deras installation. All information och rekommendationer är baserat på egan tester och praktiskt erfarenhet för att ge kunder vägledning inför produktval.