Isoleringslösningar för kallvind

En kallvind innebär att isoleringen ligger i underramen/bjälklaget och att det inte finns mer än en landgång på vinden. På kallvindar gör det stora utrymmet mellan innertaket och yttertakets stomme att man kan installera ett energieffektivt isoleringslager av lösull eller isoleringsskivor. Om du väljer skivor skall dessa installeras i ett eller flera lager utan luftspalter eller springor mellan intilliggande komponenter. Generellt behövs inget vindskydd ovanpå isoleringen eftersom luftflödet är så litet att forcerad konvektion inte påverkar isoleringens prestanda. Dimensionering av träkonstruktioner görs enligt Eurokod 5. 

Yttertakskonstruktion:

 • Takstolar
 • PAROC Vindavledare (XVA 002/004), (pdf) i takfoten
 • Luftspalt
 • Horisontell underlagsspont minst 22 mm tjock
 • Underlagstäckning med papp
 • Strö- och bärläkt (vid takpannor)
 • Takbeklädnad

Rw 56 dB, Rw+C 54 dB, Rw+Ctr 52 dB (tegeltak)
Rw 55 dB, Rw+C 53 dB, Rw+Ctr 48 dB (plåttak)

 
Cold-attic-Scandinavia-roof-truss3

Alternativa produkter till PAROC eXtra:
PAROC Natura Lana: ett koldioxidneutralt val, lambdavärde 0,036 W/mK
PAROC eXtra pro: effektivare värmeisolering och lägre luftpermeabilitet, lambdavärde 0,033 W/mK

När du väljer en takkonstruktion måste du ta hänsyn till flera olika aspekter, som påverkar takets brand-, värme- och fukttekniska egenskaper:

Tak:

 • Ett tätt undertak monteras på utsidan av takkonstruktionen. Denna del skyddar både takstolarna och isoleringen från nederbörd eller eventuellt vattenläckage på grund av skadade takpannor. 
 • Ströläkt och bärläkt monteras sedan ovanpå undertaket för att säkerställa avrinning vid eventuell kondenserad ånga eller vatten från otätheter. Luften som passerar i luftspalten tas in vid takfoten och släpps ut i nocken, så en naturlig konvektion kan ske.
 • Underlagstaket utgör den yttre delen av klimatskärmen och det är därför viktigt att denna del är tät. 

Takstolar och värmeisolering: 

 • När du isolerar med lösull är det viktigt att montera en vindavledare vid takfoten i varje fack. Vindavledaren används för att leda luften, som ventilerar vinden, över isoleringen och mot takets nock. Om detta inte utförs korrekt kan luften tränga in i isolerskiktet vilket försämrar den isolerande effekten* men det kan också flytta isoleringen. Utöver detta hindrar vindavledaren även lösullen från att komma ut i ventilationsöppningen i takfoten och blockera luftflödet. 
 • Parocs flexibla stenullsskivor är lätta att installera mellan takbjälkarna (underramen) då deras mått är anpassade för de vanligaste centrumavstånden cc 600 och cc 1200. De kräver inte några extra infästningar för att sitta på plats. 
 • PAROC eXtra, eXtra pro eller Natura Lana kan användas i kombination med PAROC BLT lösull. Lösullen som installeras ovanpå isoleringsskivorna får ett bra underlag att fästa mot genom friktion. 
 • Lösullsentreprenören avslutar isoleringsarbetet när allt nödvändigt arbete (t.ex. ventilation och el) på vinden har gjorts. Det är också möjligt att bara använda isoleringsskivor istället för lösullsisolering. 

*Konvektion i isolering:

 • Isoleringförmågan hos porös isolering (t.ex. sten-, glas- och cellulosafiber- och träfiberisolering) bygger på isoleringsförmågan hos den luft som stannar kvar mellan isoleringens fibrer. Om luften får röra sig inuti isoleringsskiktet (konvektion) försvagas förmågan att isolera. Konvektion kan vara forcerad eller naturlig.
 • Vid forcerad konvektion får vinden luften i isoleringen att röra sig, om isoleringen inte skyddas av någon form av vindskydd. Naturlig konvektion skapas av effekten av temperaturskillnaden på olika sidor av konstruktionen. I naturlig konvektion rör sig luften inuti isoleringen naturligt på grund av skillnaden i luftdensitet. Den lättare varma luften tenderar att röra sig uppåt och samtidigt sjunker den tyngre kalla luften nedåt.
 • Med mycket lätt porös isolering (mindre än 25 kg/m3 som presenteras i Tampere universitet, TTY -studien) är luftgenomsläppligheten ofta hög och därmed kan luften röra sig mer fritt. I detta fall ökar riskerna för att naturlig konvektion uppstår och, särskilt under kalla perioder, försvagas värmeisoleringens kapacitet avsevärt. 
 • Med tyngre isoleringsprodukter som PAROC Stenullsisolering är luftgenomsläppligheten låg, och därmed kan ingen skadlig konvektion uppstå.

Konstruktionslager på den varmare sidan av isoleringen: 

 • En tät och sammanhängande luft- och ångspärr är avgörande för träkonstruktionens fukttekniska egenskaper, eftersom det förhindrar att fuktig inomhusluft kommer ut i den kallare delen av konstruktionen. Den stora utmaningen är att säkerställa ångspärrskiktets kontinuitet, särskilt vid anslutningar av byggnadsdelar och genomföringar av ångspärren. Alla anslutningar och genomföringar måste tätas noggrant!
 • Kablar och liknande ska alltid installeras på den varma sidan av ångspärren för att undvika eventuella genomföringar genom ångspärren. Installationsskiktet med reglar och isolering på den varma sidan är avsett för att fungera som ett skyddande lager och ett utrymmer för eventuella tekniska installationer.
 • Skivbeklädnader används ofta för att bidra till stadga och stabilitet av byggnadsdelen men även tekniska egenskaper (t.ex. brand och ljud). Utöver det utgör de även en yta för tapeter eller för målning.

 

U-värden för olika isoleringstjocklekar:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC BLT 1 eller BLT 3 300 350  400 450  500 550
 PAROC eXtra, Natura Lana 45  45 45  45 45 45 
 U-värde, W/m2K 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.07

Beräkningsparametrar (Enligt EN 6946):
Gipsskiva: λU = 0.25 W/mK,   d = 13 mm   R = 0.052 m2K/W
Luft- & ångspärr: λU = 0.34 W/mK,   d = 0.12 mm   R = 0.0003 m2K/W
PAROC BLT 1/BLT 3: λU = 0.041 W/mK
PAROC eXtra, Natura Lana  λU = 0.036 W/mK
Trä:  λU = 0.12 W/mK         
- Installationsskikt 45x45mm cc600 
- Underram takstol 45x170mm cc1200 


Inre övergångsmotstånd (Rsi) = 0,10 m2K/W 
Yttre övergångsmotstånd (Rse) = 0,04 m2K/W 
Termiskt motstånd för ouppvärmt utrymme = 0,20 m2K/W