Isoleringslösningar för vind och snedtak

Det är effektivt att börja med vinden om man vill spara energi. Varm luft stiger och med dålig vindsisolering blir värmeförlusten onödigt stor. Att isolera vinden är en åtgärd som kostar relativt lite, och som ger påtaglig lön för mödan med en gång. Det är inte svårt att isolera vinden och det bör vara det första du tar itu med i ett dåligt isolerat hus.
Isoleringen av ett sadeltak på takstolsnivå (varmvind) gör att man kan utnyttja vindsutrymmet maximalt i såväl nya som renoverade bostadshus och övriga byggnader. Även om man inte har tänkt sig att använda vinden direkt, är det relativt enkelt och billigt att isolera vinden och förvandla detta oanvända, kalla utrymme högst upp i huset inifrån till en varm och behaglig boendemiljö.

För att bygga nya rum i en kallvind krävs det dock ofta ett bygglov. Höjden på den tillgängliga ytan avgör tjockleken på isoleringen. Säkerställ att det finns tillräcklig ventilation när du planerar din isoleringslösning. Fundera också på om du vill isolera vindsgolvet för att få en bättre ljudisolering. Vid installation av isoleringen är det viktigt att man kontrollerar lufttätheten för att förhindra köldbryggor och kondensering.

Vi rekommenderar att man använder cirka 400 mm isolering till yttertak-innertak i nya lågenergihus.
Obrännbar PAROC stenull mellan takstolarna ökar även ljudisoleringen av taket. Genom att följa våra anvisningar och vid behov anpassa dem för just ditt hus, kan du enkelt utföra arbetet själv.

Varmvind

Grundläggande vid byggandet av ett vindsrum

  1. Så tät inneryta som möjligt
  2. Vindskydd i väggytan och den lutande delen
  3. Ventilationsspalt 10-20 mm
  4. Korrekt ventilation i nocken

Nedan finns några exempel på snedtak med isolering mellan reglar och en korslagd inre stomme både för nybyggnad enligt kravnivå och lösningar för passivhus. I de flesta fall kan PAROC eXtra / Natura Lana ersättas med PAROC BLT / XIL lösull.

Säkerställ att det finns en tillräcklig luftspalt mellan isoleringen och yttertakskonstruktionen, samt att vindskyddet är noga förseglat.

 

A) Isolering mellan reglar


Pitched roof
   
  
Isoleringslösning med U-värde 
PAROC eXtra pf 195 mm 220 mm 240 mm 270 mm 290 mm 270+70 mm 290+70 mm 
PAROC BLT 1 / 3 195 mm  220 mm  240 mm  270 mm  290 mm  270+70 mm  290+70 mm 
U värde, W/m*K 0.20 0.18 0.17  0.15  0.14  0.12  0.11

 


B) Korslagd stomme

Måtten på reglarna innebär begränsningar för tjockleken på isoleringen. Öka tjockleken på isoleringen genom att använda sekundärreglar invändigt. Säkerställ att det finns en tillräcklig luftspalt mellan isoleringen och yttertakskonstruktionen, samt att vindskyddet är förseglat. 

Snedtak

 

 

 Isoleringslösning med U-värde

PAROC WAS 25t (bjälke) 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm

PAROC eXtra / Natura Lana (regel)

195 mm  

220 mm

240 mm 

340 mm

360 mm 

PAROC eXtra / Natura Lana (regel)

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

45 mm

U värde, W/m*K

0.15

0.13

0.13

0.10

 0.09Passivhus

Öka tjockleken på isoleringen för att uppfylla passivhuskraven genom att använda sekundärreglar invändigt (se nedan). Utforma insidan av luft- och ångspärren så att det ger den lufttäthet som krävs. En funktionell luftspalt mellan isoleringen och yttertaket är av avgörande betydelse.


Snedtak passivhus

 

Småhus 

Rekommenderat U-värde 

W/m*K

0.06 - 0.09

d1

mm

30

d2 +d3+ d4

mm

375 - 600

d5

mm

45

Total isolertjocklek

mm 

450 - 675

 

Det går även bra att isolera ett snedtak med Lösullsisolering. Denna installation utförs av lösullsentreprenörer. Vindskyddet ska vara tillräckligt tät och stabil för att stå emot trycket vid installation av lösull. En funktionell luftspalt mellan isoleringen och yttertaket är av avgörande betydelse.


Snedtak passivhus lösull

 

Småhus

Rekommenderat U-värde

 W/m*K

 0.06 - 0.09

 d1

mm

500 - 600

 d2

mm

45

 Total isolertjocklek

mm 

545 - 645


Enligt definitionen av passivhus som har utfärdats av Passivhusinstitutet bör det årliga uppvärmnings-, kylnings- och primära energibehovet inte överstiga vissa värden. Även om bra termisk isolering spelar en viktig roll när det gäller att uppnå passivhusstandarden kan det inte ensamt säkerställa efterlevnad. Kraven för andra byggkomponenter och -enheter kan fastställas med hjälp av diverse beräkningsverktyg, som PHPP (planeringspaket för passivhus), som finns på www.passiv.de. I Sverige är kraven för passivhus fastställda i en specifikation som produceras under den svenska energimyndighetens program för passiv- och lågenergihus. Läs mer på www.energimyndigheten.se