Källartak 

Du kan energieffektivisera din byggnad genom att isolera bjälklaget i utrymmen som inte är uppvärmda. På så sätt kan du öka värmemotståndet och minska köldbryggan mellan det uppvärmda utrymmet och det ouppvärmda utrymmet. Efter installationen har du höjt temperaturen i golvet ovanför, brandskyddet mellan våningarna har förbättrats liksom ljudisoleringen i källarutrymmet. 

PAROC CGL 20cy är en taklamell av stenull som limmas direkt mot bjälklaget med ett mineraliskt klisterbruk t.ex. SW Klister (XPG 1), (pdf). Taklamellen har fasade kanter och dess synliga yta är grundmålad för att ett eventuellt extra lager av färg ska fästa bättre. 

PAROC CGL är en effektiv brandskyddslösning för betongkonstruktioner. Det är möjligt att uppnå brandklass REI* 240 (240 minuters brandskydd) med endast 50 mm tjocka CGL 20cy lameller. Mer detaljerad information om olika tillämpningar, begränsningar och installationsanvisningar finns i projekteringsanvisningen för betong.

PAROC CGL 20 lameller är ljuddämpande och kan användas för att minska oljudet i t.ex. källargarage När det kommer till absorbering av ljud uppnår PAROC CGL 20cy ett αw–värde om = 0,75 vid en tjocklek om 50-249 mm och 0,95 vid 250 mm.

* (R – bärande konstruktion, E – integritet (täthet), I – Isolering och 240 (tidsangivelse i minuter)).

Källartak 

Konstruktionsuppbyggnad betongbjälklag:

  • Betongbjälklag
  • PAROC CGL 20cy, (fasade kanter).
  • Färglager (målad yta)
 

U-värden för olika isoleringstjocklekar:

 Produkt Isoleringstjocklek, mm
 PAROC CGL 20cy 50  100 150 200 250
 U-värde, W/m2K 0.64 0,34 0.24 0.18 0.14

Max. tjocklek för PAROC CGL 20cy är 250 mm.

Beräkningsparametrar (beräkningen enligt EN ISO 6946 standard):
HDF-bjälklag λD = 0,74 W/m K, d = 265 mm, R = 0,36 m2K/W
PAROC CGL 20cy λD = 0,037 W/m K
Övergångsmotstånd (invändigt, golv) Rsi = 0,17 m2 K/W
Övergångsmotstånd (utvändigt) Rso = 0,04 m2 K/W