Industriskorstenar & skorstensisolering

De flesta industriella anläggningar innehåller skorstenar som behöver isoleras. Vid isolering av industriskorstenar är det viktigt att förhindra att yttemperaturerna i kanalerna sjunker till den punkt då gaserna kondenseras och korroderande utfällningar bildas. Om man förhindrar sådana utfällningar förlängs skorstenens livslängd.

De runda inre kanalerna i skorstenarna är vanligen isolerade med nätmattor i ett eller flera lager för att förhindra uppkomsten av korroderande sura ämnen. Paroc har ett produktsortiment utformat för speciellt för isolering av industriskorstenar.

Vid isolering i ett lager är nätmattor, på ena sidan försedda med ren aluminiumfolie (AL1) och med en nominell densitet på 100 kg/m3, lämplig för isolering av de runda kanalerna inuti skorstenen. Vid flerlagsisolering används PAROC Pro Wired Mat 100 som isolering i de inre lagret/ lagren. Folien ger även en bättre arbetsmiljö vid underhållsarbete. Trådnätet får inte utsättas för temperaturer över 300°C. Vid högre temperaturer än så rekommenderar vi nät av järn eller rostfritt stål.

 

Fördelar med PAROC skorstensisolering:

  • Det är lätt att fästa och montera nätmattor på stora, runda kanaler.
  • Underhåll och servicearbete inuti skorstenarna är enklare när isoleringen är belagd med folie.
  • Goda isoleringsegenskaper.
Industriskorstenar 

För industriskorstenar rekommenderar Paroc följande lösning:

  • Använd PAROC Pro Wired Mat 100 med ren aluminiumfolie (AL1). 
  • Montera isoleringen med stålband.
Stålkanaler inuti betongskorstenar isolerade med nätmattor försedda
med aluminiumfolie. Isoleringen fästs med stålband runt kanalerna.