xvr-001

PAROC XVR 001 Takventilator

PAROC® Air™ – ett unikt sätt att ventilera låglutande tak

PAROC Air ventilerade tak ökar säkerheten och hållbarheten för låglutande tak. Med spår i isoleringen ventilerar och torkar PAROC Air ut fukt mycket snabbt och ger en effektiv och enkel lösning för att undvika fukt i konstruktioner.

Fukt i konstruktioner är en avgörande riskfaktor som du bör undvika. Om fukt stannar i byggnaden under en längre tid kan det orsaka mögel i materialet som angränsar till stenullen. Ett ventilerat, låglutande tak minskar fuktmängden redan i byggfasen. Byggnader kan tas i drift tidigare eftersom fuktrelaterade problem kan förhindras.

Så här fungerar PAROC Air i praktiken:

Ventilationslösningen bygger på naturligt drag för att snabbt avleda fukt från det låglutande taket. Använd ett traditionellt tätskikt för taket för att förhindra att fukt tränger in utifrån, i form av regn och snö. Placera ångspärren ca 50 mm upp i isoleringen för att förhindra att fukt som kommer med inomhusluften tränger in och stannar kvar i konstruktionen. Isoleringen skyddas av underskivan. Genom att täta takkonstruktionen upprätthålls balansen mellan inomhus- och utomhustemperatur, fukt och tryck.
paroc-air-illustration

Vindrörelser tvingar upp luft i spåren mot den bredare nockrännan.

Använd en 50 mm stenullsskiva för att skydda ångspärren och säkerställa dess effektivitet.

Ångspärren består av en plastduk eller liknande som hindrar varmluft från att kondenseras mot tätskiktet. Se till att ångspärren och fogar mot övriga konstruktionen är helt täta. Täta alla skarvar och skapa en överlappning på minst 200 mm. Annars kan en "skorstenseffekt" uppstå där fuktig luft sugs upp och fryser till is i konstruktionen på vintern. Ångspärren ser också till att ventilationssystemet fungerar bättre i hela byggnaden eftersom den eliminerar drag.

En spårad stenullsskiva med hög ånggenomsläpplighet transporterar fuktig luft via spår till ventiler. Skivan har 20 mm djupa och 30 mm breda spår med ett avstånd på 200 mm. Förbindelsekanaler skärs sedan tvärs över spåren där hinder, som till exempel takfönster och brandluckor, förekommer.  

Se till att den bredare nockrännan, som skärs ut för hand, är 100 mm bred och 20 mm djup. Rännan förbinder spåren uppåt i fällriktningen med takventilerna.

Använd en 20 mm tjock stenullsboard så att luften i spåren hålls ca 5 grader varmare än utomhusluften. Använd denna platta som grund för det yttre tätskiktet.

Skär hål i plattan under takventilerna.

Takventiler i metall eller plast leder slutligen ut den fuktiga luften. Montera luftventilerna med ett avstånd på 6–8 m längs med nocken och med ett avstånd på 10–12 m i ränndalarna. Se till att du har en diameter på 100 mm och en höjd på ca 400 mm.

Följande produkter används för lösningen PAROC Air:

Takskivorna och -plattorna är icke-brännbar stenullsisolering som används som ett bärande värmeisoleringslager i befintliga och nya låglutande tak. Takisoleringsskivan har utvecklats för att skapa ett hållbart, hårt och brandsäkert underlag för styva isoleringslager som ytskikt. Takisoleringsskivan fungerar också som isolering av det bärande lagret vid renovering. Lämplig takskiva för låglutande tak avgörs av produktens mekaniska egenskaper och värmeledningsförmåga.