Tilläggsisolera vinden

Varm luft stiger uppåt, så om din vind är dåligt isolerad blir värmeförlusten onödigt stor. En isolering av vindsbjälklaget är en åtgärd som kostar relativt lite, och som ger påtaglig lön för mödan med en gång. Att tilläggsisolera vinden är inte svårt och det brukar finnas gott om utrymme. I ett dåligt isolerat hus bör vinden vara det första du tar itu med! Men innan isoleringen kan utföras måste en förbesiktning, d v s en okulär besiktning, göras. Detta är särskilt viktigt vid tilläggsisolering av äldre hus. Om installationen utförs av en Paroc-auktoriserad lösullsentreprenör ingår detta som en del av förberedelsearbetet.

När du vill isolera vindsbjälklaget finns tre möjligheter; du kan isolera ovanifrån med vindsull eller med skivor alternativt isolera underifrån med skivor. Läs mer om de olika metoderna längre ner på sidan.

Tilläggsisolera vindsbjälklaget med vindsull

Det går enkelt och snabbt att isolera med PAROC SHT 1, Vindsull. Och resultatet brukar bli det allra bästa. Vindsullen fyller ut varje vrå och formar sig lätt kring bjälkar, skorsten och installationer. Använd vår Vindsullsspruta Attic 300 som finns att hyra hos din byggmaterialhandlare. 

Det här behöver du:

PAROC SHT 1, Vindsull
PAROC Vindavledare (XVA 002),(pdf), Vindavledare alt.
PAROC Vindavledare GDS (XVA 003),(pdf), Vindavledare ROT

1. Innan du sätter igång

Innan du sätter igång är det viktigt att ta bort eventuellt fuktigt och mögligt spån. Det kan vara ett tecken på att yttertaket läcker. I så fall måste du först åtgärda taket.

Använd Vindsullsspruta Attic 300 omvänt för att suga ut spånet. Ta bort inmatningstratten och flytta slangen till sugsidan av maskinen. Spån som ligger mot skorstenen bör också sugas bort. Montera en kortare slang på blåssidan och rikta den ner i en jutesäck (ej tät säck) eller i container.


adding-extra-insulation-attic-step-1

2. Montera vindavledare

Isoleringen får inte ligga direkt an mot yttertaket, det bör finnas en spalt på ca 10 mm mellan isolering och yttertak.

Montera Vindavledare vid c-avstånd 1200 mm, vid övriga c-avstånd Vindavledare ROT. Vindavledaren ska sluta minst 150 mm ovanför den nya isoleringens ovankant så att ventilationsluften styrs längs yttertaket. Om luft blåser in i isoleringen försämras isolerförmågan.
adding-extra-insulation-attic-step-2

3. Bestäm isoleringens tjocklek

Totalt bör isolerskiktet bli ca 500 mm tjockt inklusive befintlig isolering. Klimatet där du bor inverkar också på vilken tjocklek som kan anses optimal.

Bygg en sarg runt vindsluckan och en gångbro som gör att du sedan kan inspektera vinden utan att trampa ner i isoleringen. Lucksarg och gångbrygga bör ligga minst 50 mm över den färdiga isoleringen. 

Bygg en låda runt expansionskärlet. Lådan sprutas sedan full med Vindsull. Tag bort eventuellt vindskyddspapper från den gamla isoleringen om du vill ha denna kvar.

adding-extra-insulation-attic-step-3

4. Montera vindsullssprutan

Montera sprutan enligt anvisningar. Markera runtom hur högt isoleringen ska nå. Lägg en säck Vindsull på matningsbordet. Skär bort kortsidan och gör ett snitt längs hela säcken. Se till att motorn arbetar på högt varvtal och mata därefter ned Vindsull i tratten. 

För mycket ull i tratten ger stopp, lätta då på ullen med handen. VARNING! Stoppa inte in handen i insugningshålet!

adding-extra-insulation-attic-step-4

5. Spruta ut ullen

Håll slangen lågt, spruta ett jämnt, lätt lager över den gamla isoleringen. Skärma av strålen med handen för att undvika att spruta i luftspalter.

Spruta några m2 i taget till full tjocklek, och förflytta dig efter hand på gångbryggan.

adding-extra-insulation-attic-step-5

6. Färdigt resultat!

När arbetet är klart ska vindsullen ligga i ett jämnt lager över hela vinden. Ingenting får sedan läggas på isoleringen, den ska vara öppen utan vindskydd. 

Isoleringen får heller inte trampas ned eller belastas, då försämras isolereffekten.

adding-extra-insulation-attic-step-6
material-blowing-wool

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Tilläggsisolera vindsbjälklaget med skivor

PAROC eXtra Vägg-/Bjälklagsskiva Trä är ett ofta använt alternativ till SHT 1, Vindsull. Skivorna läggs mellan och på takbjälkarna i flera lager. Se till att det blir lagom högt. Första lagret ny isolering ska hamna i nivå med golvbjälkens överkant. Innan du börjar isolera skall samma förberedelser vad gäller lucksarg, gångbrygga och expansionskärl som tidigare angetts för Vindsull göras.

OBS! Det är mycket viktigt att isolerskivorna ligger dikt an, både vid skarvar och mot reglar. En slarvigt utförd isolering ger onödiga värmeförluster. Flera lager – lägg omlott! 

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC UNM 37pz, Byggmatta
PAROC Vindavledare (XVA 002),(pdf), Vindavledare alt.
PAROC Vindavledare GDS (XVA 003),(pdf), Vindavledare ROT
PAROC XES 200, Ecoprim 200

1. Jämna till befintlig isolering

Börja med att jämna till befintlig isolering; fördela spånet så att första skivans ovankant hamnar jämns med golvbjälkens ovankant, eller om så krävs fyll på med två lager. Var noggrann när du skär till skivorna. De kan gärna ha ett övermått på 5 mm och kanterna ska vara jämna och raka. Om befintlig isolering är en pappersbeklädd skiva eller matta så ska detta papperslager avlägsnas innan tilläggsisolering.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-1

2. Lägg ut isoleringen

Lägg nästa lager skivor med skarvarna förskjutna. Skär ut för takstolar och gångbrygga, och snedkapa de yttre skivorna som skall ligga mot vindavledaren. Fortsätt till önskad isolertjocklek. 

Använd gärna PAROC SHT 1 Vindsull vid vindavledare och takfot; den fyller ut ordentligt och du slipper ifrån den noggranna tillskärningen av skivorna. 

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-2

3. Montera byggmatta

Översta lagret består lämpligast av tätt utrullade rader med Byggmatta. Mattan förhindrar konvektion i vindsisoleringen samt att isoleringen sjunker inte ihop, krymper inte och tappar inte sina isoleringsegenskaper under produktens livslängd.

Avsluta sedan att isolera vindsluckan. Detta gör du enklast genom att limma en tillskuren skiva Ecoprim på dess ovansida.

DIY-1-byggmatta

Tilläggsisolera vindsbjälklaget underifrån med skivor

Är det trångt på vinden, eller har du högt till tak? Då är alternativet att isolera vindsbjälklaget underifrån. Här är det reglar, isoleringsskivor och tätning med Luft- och ångspärr som gäller.

 

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf),(pdf), Luft- och ångspärr
PAROC Tätningstejp (XST 013),(pdf), Tätningstejp

1. Montera reglar

Spika eller skruva fast reglar 45 x 95 mm, med c-avstånd 600 mm. Såga till en måttstock på 555 mm för att få det exakta avståndet. Skivorna måste passa precis i facken.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-1B

2. Installera isoleringen

När regelverket är säkert på plats trycker du upp skivorna. För att få dem att hänga kvar rekommenderar vi att du använder Montageband eller liknande.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-2B

3. Montera Luft- och Ångspärr

Häfta sedan fast Luft- och ångspärren, över hela takytan. Skarva med minst 200 mm överlapp, tejpa skarven med PAROC Tätningstejp som är åldersbeständig.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-3B

4. Montera glespanel och innertak

Montera glespanel 28 x 70 mm med c-avstånd 300 mm. Nu är det dags att montera innertaket och därefter är det klart för målning.

adding-extra-insulation-attic-slabs-step-4B