PAROC Stenull värmer i Ukraina

24 mar 2023
Mars definieras som den första vårmånaden i Ukraina, men fortfarande är det isande kallt med temperaturer långt under 0° på nätterna. Situationen under vintermånaderna har varit ofattbart svår i ett samhälle som, sedan mer än ett år, befunnit sig i den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget.

Tak över huvudet ger trygghet

I en kris är det akut nödhjälp som är viktigast. Mat, mediciner och varma kläder, men också sovplatser och tak över huvudet. Genom EU:s civilskyddsmekanism, rescEU, har EU gett Sverige, genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), i uppdrag att upprätta en tillfällig förmåga av temporära bostäder, vilket innebar inköp av 4 000 av den svenska organisationen Better Shelters Relief Housing Units. Det är modulära bostäder i platta paket som med kort varsel kan skickas dit behoven är som störst i Europa. Väl på plats utrustas husen med sängar, belysning, en värmekälla och elektricitet.  MSB ansvarar för leveransen och monteringen av nödbostäderna till det drabbade område som efterfrågar stöd.

Nu kan denna finansiering från EU ge upp emot 20 000 ukrainska flyktingar akut tak över huvudet och bli en trygg punkt för både barn och vuxna i väntan på att få återvända hem.

Better Shelter houses

En varm och brandsäker tillflykt

För att göra husen ombonade och varma isoleras de med PAROC Stenull, som levererats från vår fabrik i Hällekis. Stenull är ett naturligt hållbart isoleringsmaterial som har mycket goda termiska egenskaper, och som dessutom är både brand- och fuktsäkert.

”Det känns extra bra att få leverera vårt material till ett sådant här projekt” berättar Emma Linder som är ansvarig säljare och den som hållit i kontakten med AB Karl Hedin som ansvarat för leveransen av byggmaterialet.

”Vi iordningställde en speciell lastningsyta vid fabriken för att underlätta för de ukrainska transporterna. Totalt handlade det om 900 ton isolering vilket motsvarar 116 bilar med släp.”

Better Shelter houses

Joakim Brenden, som är fabriksansvarig i Hällekis, instämmer:

”Att vi genom våra produkter kan vara med och hjälpa människor i nöd känns väldigt bra. Vi vet att dessa nödboenden kan vara avgörande för familjers överlevnad i krig, både nu i Ukraina, men även i andra oroshärdar i Europa.” 

Joakim lyfter också fram personalen på fabriken och i synnerhet på utlastningen.

”Alla här har gjort sitt yttersta så att vi har kunnat leverera både i tid och på ett så smidigt sätt som möjligt.”

De första temporära bostäderna skickades redan under sommaren 2022 och har varit i bruk under vintermånaderna i Ukraina.

Loading of stone wool palletsStoring of stone wool pallets

Eu symbolAllt material är finansierat av Europeiska unionen. Åsikter och ställningstaganden som uttrycks i texten ovan är dock endast Paroc AB:s och återspeglar inte nödvändigtvis Europeiska unionens eller Europeiska kommissionen. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten kan hållas ansvariga för dem.