Byggisolering

Till följd av de snabba klimatförändringarna är det viktigare än någonsin att skapa energieffektiva byggnader. Byggisolering är den enskilt viktigaste faktorn för att konstruera en energieffektiv byggnad och kan stå för så mycket som 75 % av byggnadens totala potential att minska energianvändningen. Även befintliga byggnader bör energirenoveras för att energianvändningen i bebyggelsen skall kunna reduceras.

Ett komplett sortiment för energieffektiv byggisolering

Frågan om ett modernt klimatskal är lika viktig som den är enorm. Beräkningar visar att 1,9 miljoner villor i Sverige och upp emot 100 000 flerfamiljshus behöver isoleras för att stoppa energisvinnet. Paroc tillverkar byggisolering av stenull; ett material som tillverkas av natursten och därför är motståndskraftig mot både brand och fukt. Vi erbjuder ett komplett sortiment av produkter och lösningar för värme-, brand- och ljudisolering för de flesta typer av applikationer. 

Lösningar för byggisolering

Vi erbjuder lösningar för all traditionell byggisolering både vad gäller nybyggnation och renovering. Läs mer genom att klicka dig fram i menyn.