PAROC TENTO - Ny effektiv isolering för ventilerade fasader

PAROC Tento är den nya isoleringsskivan av stenull för ventilerade ytterväggar i enfamiljshus, flervåningshus, offentliga, nya och renoverade byggnader. Skivan är avsedd att användas som värmeisolering för ett enskiktssystem och för vindskydd i tvåskiktslösningar. Den kan också användas som vindskydd i lutande tak eller andra ventilerade konstruktioner.

PAROC Tento är en värmeisolerande stenullsskiva med låg luftgenomsläpplighet, diffusionsöppen, obrännbar, robust,  har ett lågt lambdavärde och förblir opåverkad när den utsätts för varierande fukt- och temperaturförhållanden. 

Fördelar med PAROC Tento

Låg luftgenomsläpplighet

PAROC Tento har luftgenomsläpplighet l= 30*10-6 m3/m2*s*Pa. Enligt en studie och numeriska simuleringar som gjorts av Teknologiska forskningscentralen VTT är detta luftgenomsläpplighetsvärde tillräckligt för den värmeisolering som används i ventilerade fasader med olika byggnadshöjder i olika klimatzoner. Läs mer i vår projekteringsanvisning för ventilerade fasader >

Mer info: Uteluften rör sig i den ventilerade spalten mellan värmeisolering och fasadbeklädnad. Därför måste värmeisoleringen antingen ha låg luftgenomsläpplighet eller skyddas med vindskyddsskivor för förhindra de inre skikten av värmeisolering att påverkas från rörelsen av den kalla luften – konvektion. Endast om värmeisoleringen monteras korrekt och skyddas från luftrörelser kommer den att fungera så bra som det förväntas. Mer information om beräkningarna som utförts av Teknologiska forskningscentret VTT och deras resultat, som vi kompletterat med PAROC-lösningar och produkter för ventilerade fasader i Projekteringsanvisningen för ventilerade fasader.

red-numbers-1

Vattenpermeabilitet

Ånggenomgångsmotståndet (μ) för PAROC Tento är lika med 1, vilket innebär att vattenånga avdunstar genom isoleringen lika lätt som genom ett luftskikt av samma tjocklek. Kondens kommer inte att ackumuleras i isoleringen och på skivans yta kommer vattenånga att avdunsta från väggkonstruktionen genom den ventilerade luftspalten. Läs mer i vårt projekteringsstöd för fuktsäkra konstruktioner >

Mer info: Vid design av ventilerade fasader bör principen följas - ju närmare den ventilerade luftspalten, desto mer diffusionsöppna bör materialen vara. PAROC Tento och andra PAROC stenullsprodukter är diffusionsöppna. Den öppna strukturen hos PAROC värmeisolering av stenull gör att betong- eller tegelväggskonstruktioner torkar mycket snabbare än andra värmeisoleringsmaterial som släpper igenom mindre luft och ånga. Du kan läsa mer om detta i vår Guide för fuktsäkra konstruktioner.

red-numbers-2

Lambda 0,033

Värmekonduktiviteten hos PAROC Tento Klimatskiva är mycket låg och motsvarar 0,033 W/mK. Detta leder till bättre värmeisoleringsförmåga (R) i isoleringsskiktet och en låg värmegenomgångskoefficient (U-värde) för konstruktionen. I enskiktsisoleringslösningar innebär låg värmekonduktivitet mer energieffektiva ytterväggskonstruktioner. Ju lägre värde desto mindre värme överförs vilket gör denna isolering mycket energieffektiv. U-värden för olika ventilerade fasadkonstruktioner hittar du här >

Mer info: Värmegenomgångskoefficienten beror på den termiska prestandan hos varje materialskikt i konstruktionen. Värmeisoleringen spelar här en viktig roll och lägre värmekonduktivitet hos produkten leder till bättre produktprestanda. En köldbrygga är ett område i en byggnadskonstruktion som har en betydligt högre värmeöverföring än de omgivande materialen. I ventilerade konstruktioner bildas köldbryggor av konsoler i metall och infästningar som tränger igenom isoleringsskiktet. Därför har vi beräknat U-värde för olika typer av ventilerade fasader med hänsyn till påverkan av köldbryggor. Dessa u-värdesberäkningar hittar du på här > 
red-numbers-3

5 kPa

När du fäster isoleringsskiktet på väggen är det viktigt att inte komprimera värmeisoleringen. PAROC Tento har en tryckspänning på 5 kPa, vilket gör att den behåller sin form och tjocklek bättre under trycket från installationsarbeten och fästelement. Läs mer om PAROC Tento här >

Mer info:  Ventilerade fasadisoleringsskivor fästs på väggen eller installeras utanpå skivor med låg densitet för att skydda mot vind. I större fall fästs isoleringen på väggen med isolerhållare genom hela isoleringsskiktet. För att hålla isoleringsytan jämn, utan skador på fästelementen, bör du inte trycka in isolerhållare i isoleringen. Därför har vi skapat PAROC Tento med en tryckspänning på 5 kPa. Läs mer om PAROC Tentos egenskaper här >
red-numbers-4

PAROC TENTO Lösningar

Klicka på de olika lösningsbilderna för att läsa mer om lösningar där PAROC Tento används.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

PAROC TENTO Produktsortiment

PAROC Tento finns i två dimensioner:

  • Tento t levereras i format 1200 x 600 mm och i tjocklek 45 mm. Den används när isoleringen installeras i ett skikt.
  • Tento tt levereras i format 1200 x 2700 mm och i tjocklekar 30-95 mm. Den används i två- eller flerskikts isoleringssystem där det större formatet täcker ett större yta.

Isoleringen Tento t är täckt ett naturfärgat glasfiberflor på en sida. Tento tt har naturfärgat glasfiberflor på båda sidor.

PAROC Tento (lanseras senare under 2024)

Klimatskiva ZERO

PAROC-WAS-35-18401146

PAROC Tento t

Klimatskiva 600

PAROC-WAS-35t-18401169

PAROC Tento tt

Klimatskiva

PAROC-Tento-tt-18401209