Energieffektivisering är avgörande

Den bästa energin, både billigaste och mest hållbara, är den som inte används. Byggnader, och vi som vistas i dem, står för mer än en tredjedel av den totala energianvändningen inom EU. Hur kan vi då minska energiförbrukningen? Svaret är enkelt: Genom isolering. Genom att förbättra byggnaders energieffektivitet minskar energibehovet, även på sikt. Studentlägenheterna Rosendal i Göteborg är ett ypperligt exempel på just det. Läs mer om renoveringen lite längre ner på sidan.

EU har slagit fast att unionen skall vara klimatneutral till år 2050. Ungefär 90% av vårt nuvarande bostadsbestånd inom EU beräknas stå kvar år 2050. 75% av dessa är inte energieffektiva. Samtidigt är renoveringstakten skrämmande låg, ungefär 1% per år*, något som rimmar dåligt med EU:s mål och satsningen på renoveringsvågen, Green Deal.

Energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Med dagens skyhöga energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt. Isolering är en nyckel till lösningen.

* Källa: Energimyndigheten

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Genom att energieffektivisera spar du både energikronor och naturens resurser!

Prosaver-responsive-design

Jag vill veta mer om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon

Energieffektivt boende för studier och studentliv

fredrik-andersson-mvb-650x417

I Sverige idag finns många bostäder, både småhus och flerbostadshus, som är i stort behov av renovering och energieffektivisering. Ett exempel är studentbostäderna i Studentstaden Rosendal i Göteborg. Nu ges byggnaderna ett brandsäkert och energieffektivt isoleringsskikt för en ljus framtid med lägre energiförbrukning och ökad komfort. 

Fredrik Andersson, som är platschef hos entreprenören MVB, berättar om produktvalet, PAROC Stenull i form av PAROC Cortex, med inbyggd vindduk, i kombination med PAROC eXtra.

”Vi på MVB jobbar väldigt mycket med energibalansering. I det här projektet uppfyller den här lösningen våra krav på ett väldigt bra sätt."

Energieffektivisera! Det är en god affär!

Att minska energiförbrukningen genom att tilläggsisolera är en god investering. Faktum är att du börjar spara samtidigt som du installerar isoleringen.

För att korta startsträckan har vi samlat instruktioner kring hur du själv enkelt kan renovera och tilläggsisolera olika delar av ditt hus. Varje del innehåller specifika produktrekommendationer och kan laddas ned som pdf-dokument. Här nedan ser du några exempel.

Att tilläggsisolera är logiskt

I rapportserien ”Grön Logik”*  fastslås att tilläggsisolering av byggnader och installationer minskar energianvändningen och är både privatekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamt. Genom att tilläggsisolera fasaden med en decimeter extra isolering, eller vinden med två decimeter, så halveras energiförlusten via tak och väggar.

Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet. En privatperson som tilläggsisolerar sitt hus får under 30 år tillbaka investeringen två gånger om. Samhället får tillbaka investeringen fyra gånger om.

* Rapporten kring tilläggsisolering ingår i rapportserien Grön Logik som initierades av Swedisol. Båda rapporterna har tagits fram av Agneta Persson med kollegor på Anthesis.
50energyloss

Jag vill veta mer om energieffektivisering!

contact-technical-support-icon