Tilläggsisolera golvbjälklaget eller krypgrunden

Att tilläggsisolera golvbjälklaget, krypgrunden eller torpargrunden är en mycket god investering och ett enklare sätt att få varmare golv. Du får en lägre uppvärmningskostnad, slipper drag och får en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. 

Det finns två sätt när du vill tilläggsisolera golvet. Ett sätt är att bryta upp golvbrädorna och isolera ovanifrån. Då får du samtidigt ett nytt fint golv att glädjas åt. Det andra alternativet är att isolera underifrån – från krypgrunden eller torpargrunden. Denna metod väljer du om du vill spara golvet och har utrymme tillräckligt för att göra arbetet underifrån.

Tilläggsisolera ovanifrån

Att tilläggsisolera golvbjälklaget uppifrån är något du själv kan göra och effekterna blir mycket goda. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. 

Det behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC Glasullsremsa (XSI 003), (pdf), Drevningsremsa alt.
PAROC Glasullsremsa GDS (XSI 004zdy), (pdf)
Vindskydd WALKI Wall Breath 65zdy (XMW 065zdy), (pdf), Vindskydd
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf), (pdf), Luft- och ångspärr

1. Innan du sätter igång

Börja med att bryta upp golvbrädorna och ta bort den gamla isoleringen. Nu är det viktigt att inspektera och eventuellt åtgärda grunden. Städa bort allt organiskt material, exempelvis lösa träbitar. Kontrollera att grunden är väl ventilerad genom ventiler i sockeln.
adding-extra-insulation-floor-step-1
adding-extra-insulation-floor-step-2

2. Luft- och ångspärr

Kontrollera att du har ett c-avstånd på högst 600 mm på golvbjälkarna. Har du större avstånd bör du flytta ihop bjälkarna. Vi rekommenderar minst 200 mm isolering. Om bjälkarna är lägre kan du göra en påbyggnad ovanpå eller under bjälkarna. Höjden på isoleringen skall vara lika som höjden på bjälkarna.

Täck marken med luft- och ångspärr som hindrar markfukten att stiga uppåt. Lämna ca 20 mm otäckt mot grundmuren. Lägg några stenar över luft- och ångspärren för att hålla den på plats.

Vill man ytterligare förbättra fuktsäkerheten i grunden kan man tilläggsisolera grundmurarnas insida fast då med en skiva av extruderad cellplast.

3. Spika reglar

Spika fast reglar för blindbotten och lägg dit en fuktsäker skiva som blindbotten.

Täta noggrant längs ytterväggarna med drevningsremsa eller med vindskydd.
adding-extra-insulation-floor-step-3-1

4. Montera isoleringen

Det får inte bli några springor, skivorna måste sluta tätt mot bjälkarna. Isoleringen ska nå ända upp till överkanten på golvbjälkarna.

Bjälklaget över ett uteluftsventilerat kryputrymme skall i princip ha samma lufttäthet som resten av klimatskärmen. Därför är också tätningen av genomföringar och fogar samt anslutning mot yttervägg viktig. Enklast uppnås en bra lufttäthet genom att använda en luft- och ångspärr.
adding-extra-insulation-floor-step-4

5. Nytt golv

Avsluta med att sätta spånskivor över reglarna eller installera ett vackert trägolv. Allt efter eget önskemål!


adding-extra-insulation-floor-step-5

Tilläggsisolera krypgrund eller torpargrund

Att tilläggsisolera golvet underifrån, från krypgrund eller torpargrund, är ekonomiskt fördelaktigt om utrymme finns. Är krypgrunden tillräckligt hög, är det ofta den enklaste lösningen. Om utrymmet är så stort att du tänker använda det som förråd eller liknande, är det lämpligt att skydda den nya isoleringen med träskivor eller panel. Se noga till att tilläggsisoleringen inte täcker eller förminskar ventiler i grunden.

Det behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC WAS 50, Skalmursskiva alt.
PAROC WAS 35tt, Klimatskiva alt.
PAROC WAS 35t, Klimatskiva 600
PAROC Glasullsremsa GDS (XSI 004zdy),(pdf), Drevningsremsa GDS
Vindskydd WALKI Wall Breath 65zdy (XMW 065zdy), (pdf), Vindskydd
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf), (pdf), Luft- och ångspärr

1. Innan du sätter igång

Börja med att ta bort blindbotten och befintlig isolering. Murkna och skadade delar byts ut. Låt en elektriker hjälpa dig vid elektriska installationer.


adding-extra-insulation-floor-step-under-1

2. Lufttäta mot ytterväggen

Se till att det är lufttätt mot ytterväggen genom att sätta upp en remsa av vindskydd eller genom att dreva noggrant med drevningsremsa.

Det bör finnas plats för minst 200 mm isolering. Bygg på golvbjälkarna om så krävs.

Kontrollera så att ventilationsöppningarna inte blir mindre om du bygger på bjälkarna.
adding-extra-insulation-floor-step-under-2

3. Montera isolering

Montera isoleringen och se till att skivorna sluter tätt mot bjälkar, innergolv och mot yttervägg.

Allt eftersom du monterar isolerskivorna spikar du fast en ny blindbotten av stenull, som dessutom ger en extra isolering på köpet. För att hålla isoleringen på plats medan du spikar, kan du häfta fast den med bricka och spik eller stötta upp den med några brädbitar. 
adding-extra-insulation-floor-step-under-3

4. Städning och avslutning

Avsluta med att jämna till och städa i kryputrymmet, inga organiska material får finnas kvar. Täck marken med luft- och ångspärr som hindrar markfukten att stiga uppåt. Lämna ca 20 mm otäckt mot grundmuren. Lägg några stenar över luft- och ångspärren för att hålla den på plats.

Vill man ytterligare förbättra fuktsäkerheten i grunden kan man tilläggsisolera grundmurarnas insida fast då med en skiva av extruderad cellplast. 
adding-extra-insulation-floor-step-under-4