Studentlägenheter, Göteborg

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) har gett MVB i uppdrag att genomföra renoveringen av flera av husen i Rosendalsområdet i Göteborg.  Området består av drygt 700 lägenheter. Renoveringsarbetet inleddes 2019 och sedan dess har de renoverat ett flertal hus i etapper. 

Byggnaderna tilläggsisoleras med brandsäker och energieffektiv PAROC Stenull vilket bådar för ett hållbart boende för framtiden, med fin inomhuskomfort och låga energikostnader. 

Använda produkter:

PAROC eXtra
PAROC Cortex pro

Studentstaden Rosendal - Energieffektivt boende för studier och studentliv

I Sverige idag finns många bostäder, både småhus och flerbostadshus, som är i stort behov av renovering och energieffektivisering. Ett exempel är studentbostäderna i Studentstaden Rosendal i Göteborg. Nu ges byggnaderna ett brandsäkert och energieffektivt isoleringsskikt för en ljus framtid med lägre energiförbrukning och ökad komfort.

Studentstaden Rosendal i Göteborgs-området Kålltorp har en lång historia. Den uppfördes under perioden 1968-1970 av stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och är en del av Göteborgs bevarandeprogram. Området, med sin karaktäristiska brandgula fasad, är en tydlig representant för sin tids byggteknik med pelarstomme och har en intressant och ovanlig lösning med loftgångar inomhus. Renoveringen, som nu är i full gång, var dock mycket välbehövlig. ”Fasaden hängde i princip löst på många ställen” berättar Anders Persson, platschef från entreprenören MVB som fått i uppdrag att genomföra renoveringen. Med brandsäker och energieffektiv isolering av stenull bådar det för ett hållbart boende för framtida studenter, med både fin inomhuskomfort och låga energikostnader.

Samarbete med kontinuerlig dialog

Tillsammans med aktörerna MVB och Beijer Bygg har Paroc arbetat fram en lösning som fungerar för projektet både vad gäller montage och energieffektivitet. För att underlätta under projektets gång har också en teknisk rådgivare från Paroc varit på plats i Göteborg för att diskutera produkter och lösningar. Ofta kan vi ge råd som underlättar arbetet under projektets gång. Det gör att entreprenören kan känna en trygghet i att lösningen fungerar.

Lösningen för väggisoleringen är en PAROC eXtra 70 mm i kombination med PAROC Cortex pro 50 m, en stabil isoleringsskiva med ett inbyggt vindskyddsmembran. Det gör den till ett mycket bra och effektivt val för fasader framför allt i flervåningshus.

”För det här projektet har vi valt en lösning med PAROC eXtra i kombination med PAROC Cortex, som har en inbyggd vindduk” berättar Fredrik Andersson, som är platschef från MVB. ”Vi känner att produkterna fungerar väldigt bra tillsammans i vårt montage, vilket gör att vi sparar tid och får en bra miljöbalansering.” Anders instämmer och betonar vikten av att utnyttja både material och tid effektivt på byggarbetsplatsen. "I alla våra byggprojekt vill vi minimera transporter och materialspill. Det gäller att vara effektiv redan från början. På så sätt kan vi skapa hållbara projekt". 

Fredrik Andersson, MVB Bygg

Fredrik Andersson, platschef MVB Bygg.

 

Tony Kjellén, teknisk säljare hos Paroc, berättar om hur han besökte projektet i Göteborg för att stämma av produkter och lösningar.

”När det gäller renoveringen av studentlägenheterna på Rosendal så besökte jag projektet tillsammans med vår distriktssäljare. Då fick vi möjlighet att se närmare på kundens behov och hjälpa dem till en lösning som fungerar både vad gäller montage och energieffektivitet.”

Redan från projektstart 2019 har Michael Bergkvist, som jobbar som proffssäljare på Beijer, varit delaktig. Han lyfter fram vikten av en god dialog i den här typen av projekt som sträcker sig över lång tid.

”Vi startade projektet redan 2019, och har sedan dess haft en bra dialog och kontinuerlig uppföljning med kunden.”

Michael Bergqvist, Beijer Bygg
Michael Bergkvist, Proffssäljare på Beijer Byggmaterial 

Omfattande renovering ger energieffektivisering

Området består av ett 20-tal huskroppar med totalt över 700 lägenheter och har renoverades i flera omgångar. Nu pågår en omfattande helrenovering i området där tilläggsisolering av varje hus är en viktig del. De brandgula karaktäristiska fasadskivorna byts ut och återställs i samma mönster och nyanser som tidigare. En energirenovering ställer stora krav på alla byggnadens delar. Därför byts även fönstren ut, det blir nya balkonger, balkongdörrar och uteterrasser. Invändigt i lägenheterna görs ny planlösning, nya badrum, kök och ytskikt. Här förnyas även stammar, el och ventilation. Vidare breddas innergårdens loftgångar och hissar byts ut. 

Bengt Dahlgren har på uppdrag av MVB utfört en energiberäkning för två av husen. Då  kunde man konstatera att den del av värmebehovet som uppstår på grund av transmissionsförlust är mer än halverad som en följd av förbättringarna i klimatskärmen. 

Rosendalsområdet kring Studiegången ingår i Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS). De har gett MVB i uppdrag att genomföra renoveringen av flera av husen. MVB påbörjade arbetet 2019 och har sedan dess renoverat ett flertal hus i etapper. Under sommaren 2022 färdigställdes etapp tre. Etapp fyra färdigställs i mars 2023 och etapp fem beräknas vara klar i december 2023. Då har närmare 300 lägenheter energirenoverats.

Projektinformation

Kategori
  • Energiklok renovering
  • Väggisolering
År 2023
Land Sweden
Adress Studiegången
Postnummer & ort 41681 Göteborg
Entreprenör

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.