Tilläggsisolera och bygga rum på vinden

Att bygga rum på vinden kräver visserligen tilläggsisolering, men finns platsen så är det en lönsam investering, och ett smidigt sätt att få fler rum i huset. Förutom den lönsamma investeringen är det också en vinst hållbarhetsmässigt med lägre energiåtgång för uppvärmning. Energimyndighetens rekommendation är att man skall sikta på att nå samma isolerstandard  om vid nyproduktion. Med våra beräkningsverktyg kan du räkna ut din besparing beroende på nuvarande väggkonstruktion och vilken lösning du väljer.

Bygga rum på vinden och tilläggsisolera

Ett välisolerat vindsutrymme reducerar värmeförlusterna och mindre energi behövs för att värma upp byggnaden som helhet. Att dessutom använda outnyttjade ytor skapar möjligheter för hela familjen. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. 

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC SHT 1, Vindsull
PAROC UNM 37pz, Byggmatta
PAROC eXtra pf, Snedtaksskiva
PAROC Vindavledare (XVA 002),(pdf), Vindavledare alt.
PAROC Vindavledare GDS (XVA 003),(pdf), Vindavledare ROT
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012xcf),(pdf), Luft- och ångspärr
PAROC Tätningstejp (XST 013),(pdf), Tätningstejp
PAROC XSS 005, Tätningsband

1. Innan du sätter igång

Kontrollera först att vindsutrymmet är ordentligtventilerat. Det bör finnas en luftspringa utmed takfoten och ventil i gavelspetsarna ovanför den horisontella hanbjälken eller nockventilation. Det måste också finnas en luftspalt mellan yttertaket och den isolering som skall monteras i snedtaket. Det ordnas enklast med Vindavledare.

Montera Vindavledare vid c-avstånd 1200 mm, vid övriga c-avstånd Vindavledare ROT. Vindavledaren skall sluta minst 150 mm ovanför den nya isoleringens ovankant så att ventilationsluften styrs längs yttertaket – om luft blåser in i isoleringen försämras isolerförmågan.

adding-extra-insulation-attic-1

2. Golvisolering

Jämna till befintligt kutter- eller sågspån, eller sug ut det med Vindsullsspruta Attic 300. Fuktigt eller mögligt material  måste bort och eventuella skador åtgärdas. Den nya golvisoleringen ska läggas plant i höjd med golvbjälkarna. Isolera med Vägg-/Bjälklagsskiva Trä eller Vindsull. Lägg ut gångskivor eller tillverka en gångbrygga i det blivande rummet – innergolv spikas senare.adding-extra-insulation-attic-2

3. Isolera stödbensväggen

I det horisontella utrymmet mellan takfoten och stödbenen bör isoleringsskiktet vara 400-500 mm. Används Vägg-/Bjälklagsskiva Trä kan man lägga Byggmatta ovanpå bjälklagsskivorna. Alternativt används Vindsull.

Tänk igenom var du ska ha eluttag och radiatorer, rådgör med elektriker och rörmokare för bästa resultat.

Om stödbenen för takstolarna inte har plats för erforderlig isoleringstjocklek, måste du bygga på dessa så att du får plats med den isolertjocklek du har tänkt, t ex 195 mm. Gör en inspektionslucka på vardera långsidan av vindsutrymmet och spika ett regelverk för den. Själva luckan kan köpas färdig. 

Stödbensväggarna isoleras med 195 mm Snedtaksskiva. Mät avståndet mellan stödbenen och lägg till ca 5-10 mm så att isolerskivan sluter riktigt tätt. Använd hela skivor och se till att skarvarna blir så få och så täta som möjligt.

adding-extra-insulation-attic-3

4. Isolera snedtaket

I vinkeln mellan stödbensväggen och snedtaket och i överkant av snedtaket monterar du Vindavledare så att det blir en luftspalt mot yttertaket på ca 10 mm.

Som isolering använder du Snedtaksskiva som är försedd med ett vindskydd. Skivorna monteras med vindskyddet mot ventilationsspalten. Var noga med att kontrollera att det blir minst 10 mm luftspalt mellan isoleringen och yttertaket. Eventuellt måste du bygga på takstolarna så att de får rätt höjd. Använd eventuellt Montageband för att hålla skivorna på plats tills du är färdig att sätta upp luft- och ångspärr och glespanelen.

Ofta måste du bygga på regelverket även vid gavlarna, för att få det djup som passar isoleringen, t ex 195 mm Snedtaksskiva som är försedd med ett vindskydd. För att komma åt det övre takutrymmet krävs vindslucka.

adding-extra-insulation-attic-4

5. Montera luft- och ångspärr

Häfta luft- och ångspärr på stödbensväggar i snedtak och på gavlarna, täta mot vindsluckan. Var noga med att överlappa vid skarvar. Dra in luft- och ångspärren 200 mm vid golvskivan. Tejpa skarven med Tätningstejp som är åldersbeständig. Tätningsband används för att täta eventuella genomföringar.adding-extra-insulation-attic-5

6. Montera glespanel

Montera 28 x 70 mm glespanel i hela vindsutrymmet med ca 300 mm mellanrum. Det bildar underlag för innerbeklädnaden. Ta hjälp av elektriker som drar rör och ledningar. Nu är det dags att lägga golvet. Montera innerbeklädnad för väggar och snedtak. Glöm inte hål för eluttag, telejack, eventuell ventilation och dylikt.


adding-extra-insulation-attic-6

7. Isolera taket

Sist isolerar du taket. Var extra noga vid anslutningen till snedtaket. Använd Vindsull eller Vägg-/ Bjälklagsskiva Trä. Den totala isolertjockleken i taket bör bli minst 500 mm. Ofta kan man utföra takisoleringen samtidigt som man fäster luft- och ångspärren och glespanelen. Det kräver dock lite skicklighet och kanske någon som hjälper till.
adding-extra-insulation-attic-7

8. Avslutning

Nu är det bara att spackla, måla eller tapetsera!


adding-extra-insulation-attic-8