Välj energieffektiv och brandsäker PAROC Stenull för ventilerade ytterväggar

Den bästa energin är den som inte används. Med tanke på att den energi som används i byggnader idag utgör över 40% av all energi som används i Europa, är det ett talesätt som är i allra högsta grad aktuellt. Det är också därför energieffektivisering av byggnader är avgörande för att uppnå klimatmålen. Isolering spelar en viktig roll här, oavsett om det gäller nybyggnation eller renovering. Med dagens skyhöga energipriser betalar sig en investering i isolering snabbare än någonsin. PAROC Stenull är en naturligt hållbar isolering som ger byggnaden både brandskydd och energieffektivitet i samma produkt. 

Nu vill vi göra vardagen enklare för dig som arbetar som projektör, arkitekt eller konstruktör. I vår nya projekteringsanvisning ger vi därför tydliga instruktioner för dimensionering av luftspalt och öppningar i ventilerade ytterväggar tillsammans med instruktioner för val av optimal isoleringslösning. Du kan ladda ned anvisningen lite längre ner på sidan. 

Men först ett nedslag i vardagen. Vid det just nu pågående Göteborgs-projektet Brf Träkronan har byggbolaget FO Peterson valt PAROC Stenull och det självbärande systemet PAROC ZEROfix för att isolera den ventilerade konstruktionen. 

Brandkraven satte ribban

PAROC Stenull klassificeras i Euroklass A1 - obrännbar. Just den egenskapen var avgörande när konstruktörer och brandkonsulter i teamet kring Brf Träkronan skulle välja isolering. 

Anton Svensson är projektledare hos FO Peterson och berättar om materialvalet:

”Brandkonsulten var mycket noggrann med vad som skulle finnas i fasaden. Ett av kraven var att det material som valdes skulle ha ett godkänt SP Fire test.”  

Kombinationen med trästomme och PAROC Stenullsisolering är också ett beprövat koncept, som stöttades av projektets brandkonsult. 


Bitr. platschef Alexander Liljenhed berättar mer om materialvalet i filmen här:

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

Många kvadrat på en dag

Ytterligare en starkt bidragande orsak till att FO Peterson valde PAROC ZEROfix systemet var det snabba montaget. Systemet innehåller få komponenter och är självbärande vilket gör montaget enkelt och väldigt effektivt.

Fredrik Lennhede är ledande montör för Byggbolaget, entreprenören som ansvarar för monteringen av isolering på plats. Han berättar om hur arbetet på byggplatsen gått mycket smidigt:

”Att montera PAROC ZERO i kombination med PAROC Cortex på en KL-trästomme ger en stabil och bra vägg. Systemet är väldigt lätt att montera, du får med dig mycket kvadrat på en dag och det blir en tät fasad när allt sitter på plats." 

Är du projektör, arkitekt eller konstruktör?

Nu vill vi göra vardagen enklare för dig som arbetar inom det föreskrivande ledet. I vår nya projekteringsanvisning ger vi därför tydliga instruktioner för dimensionering av luftspalt och öppningar i ventilerade ytterväggar tillsammans med instruktioner för val av optimal isoleringslösning.  

Den 36-sidiga anvisningen presenterar riktlinjer för Parocs värmeisoleringsprodukter när de används i ventilerade väggar i nya byggnader. Dessa väggar kan vara byggda med betong, gasbetongblock, tegel, träreglar eller KL-trä som bärande konstruktion.

Dimensioneringen bygger på VTT:s omfattande forskningsarbete och har fastställts med hjälp av numeriska simuleringar och analyser (Forskningsrapport VTT-R-01215-20).

De rekommenderade värden som presenteras i dimensioneringstabellerna är baserade på en årlig genomsnittlig fuktbelastning och vindförhållande i olika klimatzoner. Tre typiska europeiska klimat valdes i samråd med experter för att studera de definierade fallen av väggventilation.

Våra lösningar för ventilerade ytterväggar

En ventilerad fasad är en fasadkonstruktion med en luftspalt mellan isoleringen och fasadbeklädnaden. Spalten har en öppning längst ned och högst upp vilket gör att luften kan cirkulera på ett naturligt sätt i fasaden. Dessa konstruktioner har ett heltäckande isolerskikt på utsidan av den bärande konstruktionen. 

Genom att isolera ytterväggen på din fastighet får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får också en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Dessutom förbättras inomhusmiljön genom en minskning av buller och störande ljud. Fasadisolering är helt enkelt en god investering för både plånboken och miljön. 

Jag vill veta mer om PAROC Stenull!

contact-technical-support-icon