Renovera och tilläggsisolera - Gör det själv

Att renovera eller tilläggsisolera huset är en mycket god investering och ett bra sätt att energieffektivisera. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. I många fall kan du använda ytor som tidigare var outnyttjade vilket också kan ge en värdeökning på  huset. Genom att isolera din fastighet med PAROC Stenull får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, och en fuktbeständighet som varar hela byggnadens livslängd.

Med vårt beräkningsprogram, PAROC ProSaver, kan du beräkna den potentiella energibesparingen i kWh och kronor/år samt miljöeffekten i form av minskad CO2. Du kan även beräkna återbetalningstiden på planerad investering.

För att underlätta för dig har vi här samlat instruktioner hur du själv enkelt kan renovera och tilläggsisolera olika delar av ditt hus. Varje del innehåller anpassade produktrekommendationer.