Tilläggsisolera garaget

Ett oisolerat garage eller förråd kan utnyttjas mycket bättre om du isolerar det. Med relativt liten arbetsinsats kan utrymmet bli ett uppvärmt arbetsrum, hobbyrum, verkstad eller pingislokal. Ibland finns ingen invändig beklädnad utan väggfacken är öppna och klara för isolering. I vissa fall måste du ta bort innerväggbeklädnaden för att komma åt att isolera. Om du har lättbetong eller liknande typ av väggar måste du först sätta upp en träregelstomme (se Tilläggsisolera ytterväggen invändigt).

Tilläggsisolera garaget eller förrådet

Genom att isolera ytterväggarna på din fastighet med PAROC Stenull får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får byggnaden ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Om du väljer att isolera invändigt kan du också ta arbetet stegvis i din egen takt utan att känna tidspress mot väder och vind. Ett oanvänt utrymme kan ge oändliga möjligheter om man isolerar och inreder det samt ökar det ekonomiska värdet.

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC SHT 1, Vindsull
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf),(pdf), Luft- och ångspärr
PAROC Tätningstejp (XST 013),(pdf), Tätningstejp

1. Montera vindavledare

Börja med att montera Vindavledare för att säkra ventilationen av vindsutrymmet. Sätt in nya ventiler i gavlarna om det inte finns innan. Fundera också på om du behöver en inspektionslucka på  gaveln. Den är nödvändig om du väljer att isolera taket från vindsutrymmet. Ta kontakt med elektriker och rörentreprenör för eventuella installationer.
adding-extra-insulation-garage-1

2. Montera isoleringen

Isolera väggarna med Vägg-/Bjälklagsskiva Trä. Du bör isolera med minst 95 mm tjocklek. Spika gärna på en träregel på insidan så kan du öka isolertjockleken. Den kostnaden sparar du snart in.adding-extra-insulation-garage-2

3. Luft- och ångspärr

Nu är det dags att montera en luft- och ångspärr på insidan. Med bredden 2700 mm får du automatiskt en överlappsflik mot taket på ca 200 mm när du monterar folien på väggen. Fortsätt sedan att montera folien mot takbjälkarna. Tejpa skarvarna med Tätningstejp.


adding-extra-insulation-garage-3

4. Glespanel i taket

Montera en glespanel i taket för uppfästning av innertaket. Välj 28 x 70 mm och spika eller skruva med c-avstånd 300 mm.
adding-extra-insulation-garage-4

5. Gipsskivor

Spika eller skruva gipsskivor eller annat skivmaterial på väggar och i tak.adding-extra-insulation-garage-5

6. Isolera taket

Nu kan du isolera taket ovanifrån. Lämpligast gör du det med Vindsull. Vi rekommenderar 400-500 mm tjocklek. Som alternativ kan du välja Vägg-/Bjälklagsskiva Trä.
adding-extra-insulation-garage-6

7. Måla!

Dags att börja måla!
adding-extra-insulation-garage-7

Ecoprim är en trygg gardering mot tjälskott

Tjäle kan förorsaka tjälskjutningar vid garageinfarter, kallmurar, terrasser, trappor och liknande. Men dessa problem går att undvika med Ecoprim isolerskivor i marken. Skivorna tål fukt och höga laster och skyddar effektivt mot tjällyftningar.

Garageinfarter

Använd Ecoprim-skivor och anpassa tjockleken till var i landet du bor. I södra Sverige är oftast 50-70 mm tillräckligt, i norr bör tjockleken ökas till 120-140 mm.

Det behöver du:

PAROC XES 300j, Ecoprim

1. Innan du börjar

Garageinfarter isoleras med Ecoprim 300j. Schakta bort till ett djup av minst 300 mm, med tillägg för isoleringens tjocklek. Utkragningen (U) ca 0,8 m vid 50 mm isolering och 1,4 m vid 120 mm.

Det är viktigt att isoleringen utkragas,
d v s läggs lite utanför det område som skall skyddas. På så sätt hindras tjälen från att tränga in under isoleringens ytterkant.
adding-extra-insulation-paving-1

2. Lägg grus eller sand

Lägg 100 mm grus eller sand på botten. Jämna av och packa med maskin så att isoleringen får ett stabilt och platt underlag.


adding-extra-insulation-paving-2

3. Lägg ut isolering

Lägg ut Ecoprim-skivor tätt och utan springor på det avjämnade grusunderlaget. Avsluta isoleringen minst 1 m utanför uppslagen port eller isolera hela infartens längd. För att undvika en skarp övergång till oisolerad mark bör skivorna läggas med stora mellanrum de avslutande raderna.


adding-extra-insulation-paving-3

4. Täck isoleringen

Täck isoleringen med ett minst 200 mm tjockt bärlager av grus eller sand som packas och jämnas av. Vid utkragningen täcker du med 20-30 mm grus eller sand och resterande med matjord eller grus efter önskemål.
adding-extra-insulation-paving-4

5. Avsluta och asfaltera

Asfaltera garageinfarten. Väljer du sten eller plattor på infarten, bör gruslagret över isoleringen ökas till minst 250 mm.


adding-extra-insulation-paving-5