Tilläggsisolera ytterväggen invändigt

Att tilläggsisolera huset är en mycket god investering. Du får en lägre uppvärmningskostnad och samtidigt en behagligare boendemiljö. Du får också en värdestegring av huset. Om fasaden är vacker, och värd att bevara, kan du välja att isolera invändigt. 

Invändig isolering kan göras helt i egen takt. Du tar ett rum i taget och behöver inte bekymra dig om väder och vind. En annan fördel är att isolertjockleken kan varieras beroende på typ av rum och önskat resultat. På fönsterlösa väggar och t ex rena gavlar åt norr, kan det vara lämpligt att isolera extra tjockt. På väggar med radiatorer och liknande får många gånger de befintliga förutsättningarna avgöra isolertjockleken. 

En nackdel med invändig isolering kan vara att den “förlänger vintern” för husets utsida, eftersom den då inte längre värms upp inifrån. Så om du har en frostkänslig fasad, t ex av gammal puts, och tänker isolera med mer än 100 mm inåt – rådgör med någon expert, t ex kommunens byggnadsinspektör.

Tilläggsisolera ytterväggen invändigt med skivor

Genom att isolera ytterväggarna på din fastighet med PAROC Stenull får du en rad fördelar. Förutom värmeisolering får fastigheten ett ökat brandmotstånd, den får en fukt- och vattenbeständighet som varar hela byggnadens livslängd. Om du väljer att isolera invändigt kan du också ta arbetet stegvis i din egen takt och variera isolertjockleken beroende på rummens användningsområden. 

Det här behöver du:

PAROC eXtra, Vägg-/Bjälklagsskiva Trä
PAROC Glasullsremsa (XSI 003), (pdf), Drevningsremsa alt. PAROC Glasullsremsa GDS (XSI 004),(pdf), Drevningsremsa GDS
PAROC Glasullsremsa, dubbelpack, PE/obeklädd (XSI 002),(pdf), Fogtät
PAROC Luft- och ångspärr 012zcf (XMV 012zcf), (pdf), Luft- och ångspärr
PAROC Tätningstejp (XST 013),(pdf), Tätningstejp
PAROC XSS 005, Tätningsband

1. Innan du sätter igång

Börja med att ta bort golv- och taklister och foder runt dörrar och fönster. Låt elektriker och rörmontör hjälpa dig med eluttag och radiatorer.

Täta vid fönster och dörrkarmar med Drevningsremsa.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step1

2. Montera reglar runt dörrar och fönster

Spika eller skruva upp reglar kring dörrar och fönster. Om du vill kunna öppna inåtgående fönster och dörrar mer än 90°, måste reglarna placeras en bit ifrån karmarna.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step2

3. Montera reglar mot golv, tak och hörn

Spika eller skruva liggande reglar utefter golv och tak, och sätt fast reglar i hörnen. Lämplig dimension kan vara 45 x 95 mm, då får du plats med 95 mm isolering. Glöm inte isoleringen i hörnet.
adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step3

4. Montera regelverk

Om väggbeklädnaden kommer att vara gipsskivor, spånskivor eller liggande träpanel använder du stående reglar som skråspikas i golv- och takregeln. Var noga med att regelverket står helt lodrätt och med centrumavstånd 600 mm. Gör det enkelt för dig: såga till en måttstock på 555 mm för att få det exakta avståndet mellan reglarna. Om du flyttar ut radiatorn – tänk på att eventuellt spika extra förstärkningsreglar för infästning av radiatorn.

Väljer du stående träpanel som beklädnad, måste regelverket vara liggande så att du har något att fästa panelen i. Centrumavståndet ska fortfarande vara 600 mm.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step4

5. Montera isoleringen i regelverket

Nu är regelverket helt klart och det är dags att isolera. När isoleringen monteras mellan reglar i vägg eller bjälklag börjar man med att trycka en av långsidorna mot en regel. Därefter förs den andra långsidan in i utrymmet. Tryck med handen på isoleringen längs båda reglarna så att utrymmet i innerhörnen fylls ut. Tryck därefter med handen i mitten på isoleringen vilket gör att isoleringen fjädrar tillbaka i höjd med regelns utsida. Skivorna har en inbyggd flexibilitet vilket gör att man kan trycka ganska hårt. 


Se till att skivan fyller ut hela regelfacket. Undvik småbitar, var noga om du måste skarva.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step5

6. Montera Luft- och Ångspärr

Placeringen av en ny luft- och ångspärr beror på den befintliga konstruktionen. Är det ett äldre hus som även tilläggsisolerats på utsidan kan det t ex vara lämpligt att placera luft- och ångspärren på insidan av regelstommen.

Om det inte finns någon luft- och ångspärr i den befintliga väggen skall du häfta fast en godkänd luft- och ångspärr över hela väggytan som på bilden ovan. Måste du skarva, så gör det på reglarna, med minst 200 mm överlapp. Tejpa skarven med Tätningstejp som är åldersbeständig. Dra luft- och ångspärren ända ut över fönster- och dörrkarmar och fäst på karmarna. Det hindrar luftläckage som kan dra med sig fukt i springan mellan vägg och karm. Luft- och ångspärren måste också sluta tätt runt eldosor, telejack och eventuella ventiler. Gör så små hål som möjligt i folien när du måste dra rör och ledningar igenom. Täta genomföringar med t ex Tätningsband.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step6

7. Väggbeklädnad

Dags att fästa gipsskivor eller spika upp panel. Glöm inte hålen för eluttag, telefonjack och ventilation.

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step7

8. Måla eller tapetsera

Montera dörr- och fönsterfoder, spackla, måla och tapetsera!

adding-extra-insulation-outer-wall-inside-step8

Relaterade FAQ

Här finns frågor och svar som rör lösningen på denna sida. För alla FAQ, vänligen gå till FAQ Byggisolering >
Jag har tänkt isolera min yttervägg invändigt, hur ska jag göra med plastfolien?

Om huset ska vara uppvärmt året runt rekommenderar vi att man ser över tätheten på huset. Placeringen av en ny luft- ångspärr beror på den befintliga konstruktionen. En tumregel är att luft- ångspärren får placeras som längst 1/3 in i den totala isoleringstjockleken från den varma sidan.

Läs mer om hur man tilläggsisolerar från insidan här >>