Så gör vi för att minska användningen av plast med 30%

02 sep 2021
Idag använder vi plast för att skydda och komprimera våra produkter inför lagring och transport. All plast som vi använder är återvinningsbar, men för att minska vårt koldioxidavtryck och möjliggöra en cirkulär ekonomi har vi åtagit oss att minska vår plastanvändning med 30 % till 2030. Projektansvarig, Mats Ginman, berättar om hur detta mål ska uppnås i samarbete med plasttillverkarna och våra kunder.

Minska användningen av plast

Men hur ska vi egentligen nå det målet? I tre steg så klart! Klicka på länken till artikeln för att läsa mer om det arbete som vi gör internt, med plasttillverkarna och med våra kunder!