PAROC Hvac AirCoat spar energi åt Svanenmärkta brf. Bryggan

02 jun 2017

Multi family houses in Kungsbacka using Paroc Hvac AirCoat for the ventilation insulation.

 

Nybyggda Brf Bryggan i Kungsbacka byggs helt enligt Svanen vilket ställer höga krav på byggprocessen. Allt från materialval och energiförbrukning under byggnationen, till inomhusmiljön i den färdiga bostaden.

Isolering av tekniska installationer som till exempel ventilationskanaler spelar stor roll när det gäller att bygga energiklokt. I Kungsbacka valde entreprenören att isolera ventilationskanalerna med PAROC Hvac AirCoat som är en brandgodkänd helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler.

"AirCoat ger både kondensisolering och EI30 brandgodkännande i samma produkt. Alternativet hade varit traditionell nätmatta för brand och lamellmatta för kondens" berättar Katja Ekstrom, som är delägare i isolerfilman Viisol. "Installationen har fungerat bra. Det har varit effektivt och montörerna är positiva till produkten."