PAROC Hvac AirCoat - effektiv isolering i ett moment

För att uppnå EUs klimatmål behöver även tekniska installationer såsom ventilationskanaler isoleras tillräckligt för att spara energi och minska miljöbelastningen. Med PAROC Hvac AirCoat förenklas arbetet med att isolera ventilationskanaler avsevärt. I ett moment skapas en högeffektiv isolering som skyddar mot värme, ljud och kondens.
Ventilationen är ett av de viktigaste systemen i en byggnad och en väl genomförd isolering är av största vikt för att säkerställa energieffektiv funktion. PAROC Hvac AirCoat är en helhetslösning för isolering av cirkulära ventilationskanaler vilket ger en högeffektiv isolering i bara ett skikt. Installationen blir enklare och kan göras i ett enda moment vilket är fördelaktigt för arbetsmiljön och dessutom går betydligt snabbare. Systemet innehåller produkter för kanaldimensioner 100–200 mm med böjar, T-stycken och de montagetillbehör som behövs för att göra en effektiv installation.
Aircoat-products

Fördelar med PAROC Hvac AirCoat

  • Helhetslösning för cirkulära ventilationskanaler
  • Högeffektiv isolering i ett enda skikt.
  • Komplett system inklusive montagetillbehör.
  • Skyddar mot värme, ljud och kondens.
  • Brandklass: Euroklass A2L-s1-d0.
  • Snabb och enkel att installera i ett enda moment.
  • Minimalt med spill.
  • Finns för kanalstorlekar 100–200 mm och tjocklekarna 50 och 120 mm.
PAROC Hvac AirCoat 50 mm
Total isolertjocklek 50 mm
Image-teaser-aircoat-50
PAROC Hvac AirCoat är en prefabricerad isolering av obrännbar stenull belagd med armerad aluminiumfolie. Användningsområdet är värme-, ljud- och kondensisolering av cirkulära ventilationskanaler. I sortimentet ingår isolering för raka kanaler, Tstycken, 45° samt 90° böjar. Produkter finns för kanaldimensioner från 100 mm till 200 mm.
 

Läs mer om de olika produkterna på produktsidorna: