PAROC ProLock - Snabbt och energieffektivt med unikt system

Inom industrisektorn finns mycket energikrävande anläggningar. Otillräcklig isolering orsakar betydande energiläckage och utsläpp. Genom att säkerställa att processerna är isolerade på bästa sätt kan både effektivitet och prestanda öka samtidigt som kostnaderna sänks. Inom EU står industrisektorn för över 27 % av den totala energiförbrukningen. Ånga och andra medier med höga temperaturer bearbetas regelbundet på de flesta industrier. Det gör att det krävs ett avancerat värmeisoleringssystem för att bibehålla optimala processtemperaturer och förhindra värme- och energiförluster. 

Dubbellager-lösning med enkellager-montering

Rörisoleringssystem installeras ofta under driftstopp för underhåll. Till följd av detta är processrörstemperaturen motsvarande omgivningstemperaturen under installationsfasen.

När system värms upp till arbetstemperatur expanderar rören på grund av värmen. Det kan leda till stora värme- och energiförluster om man inte tar hänsyn till detta ur ett isoleringsperspektiv. Vid höga driftstemperaturer krävs ofta en isoleringslösning i dubbla lager för att kompensera en potentiell öppning av skarvarna. Vi erbjuder förutom traditionella dubbellager-lösningar dessutom den innovativa Paroc Pro Lock, ett unikt system med en dubbellager-lösning som monteras som en enkellager-lösning.

På bilden jämförs en standard-rörskål PAROC Pro Section 100 (utan z-låset) med PAROC Pro Lock med ett testupplägg enligt EN 14707.

Paroc Pro Lock Heat Image

Jag vill veta mer om PAROC Pro Lock!

contact-technical-support-icon

Innehållet är blockerat

För att se det här innehåller behöver du godkänna cookies.

energy-loss-transparent-se
shorter-installation-time-transparent-se

Sätt stopp för energiförlusten

Den termiska expansionen av rörledningarna som kan öppna skarvarna hanteras av z-låset på PAROC Pro Lock rörskålar. Prestandan hos en dubbellager-lösning med förskjutna skarvar uppnås därför med en enkellager-applikation. PAROC Pro Lock rörskålar finns i densiteterna 100, 120 och 140 kg/m³.

Specifikationer för isolering på industrier kopieras ofta från projekt till projekt. Man går då miste om chansen att minska värmeförlusterna, sänka koldioxidutsläppen, minimera stilleståndstiden och spara pengar. En uppdatering av specifikationen för isolering så att den inkluderar innovativa lösningar som PAROC Pro Lock rörskålar skulle ge stora fördelar både för processägaren och miljön.

Om den totala isolertjockleken är >80mm ska isoleringen utföras utan risk för genomgående skarvar enligt SSG (Standard Solutions Group) 7591. Kravet uppfylls effektivt och smidigt med PAROC Pro Lock!

Uppnå fördelar med PAROC Pro Lock

 • Tekniskt överlägsen lösning utan köldbryggor
 • 25 % lägre värmeförlust jämfört med isoleringslösningar med nätmattor
 • Tunnare isoleringslösning
  • Mindre yta och beklädnadsmaterial
  • Kräver mindre plats
  • Lägre installationskostnader, kortare installationstid (jämfört med en tvåskiktslösning)
 • Ingen bärande konstruktion behövs
 • Termisk expansion av metallrör öppnar inte z-låsskarvarna
 • Minskning av stilleståndstiden på anläggningen i samband med underhåll
 • Bidrar till hållbarhet 

 

 

Årlig besparing av energikostnader och minskade koldioxidutsläpp

I området runt skarvarna ser PAROC Pro Lock (med ett z-lås och en effektiv isoleringstjocklek på 80 mm) till att isoleringssystemet hålls intakt i händelse av linjär expansion hos röret och minimerar värmeförluster.

Vid en beräkning på 100 m rör och en energikostnad ≈50 öre/kWh torr naturgas och CO2-utsläpp 202 g/kWh :

Energibesparingar jämfört med standard: 61.223 kr/år

Minskade CO2-utsläpp jämfört med standard: 24,4 ton/år

pipe-illustration-se
Dimensionera värmeisolering
och beräkna din besparing!
Calculus