PAROC ZEROfix - unikt monteringssystem med stora möjligheter

12 feb 2024

Paroc zerofix

PAROC ZEROfix är ett unikt självbärande monteringssystem med få komponenter som snabbt och enkelt fäster fasaden i den bärande stommen genom det yttre isoleringsskiktet. Systemet kan användas med flera fasadmaterial  och är godkänt enligt brandprovet SP FIRE 105. 

Isoleringen spelar en avgörande roll i att upprätthålla en bekväm inomhusmiljö och att förbättra energieffektiviteten i byggnader. Den hjälper till att minimera värme- och ljudöverföring, vilket är särskilt viktigt för att skapa en energieffektiv och hållbar boendemiljö.

Mikael Olofsson, Paroc


– PAROC ZEROfix består av få komponenter och går kvickt att montera. Ur byggarnas perspektiv är det viktigt med smidiga och enkla lösningar eftersom tid är pengar, säger Mikael Olofsson, produktchef Skandinavien för Paroc.

Bärande och isolerande

Infästningsmetoden består av horisontella  och vinklade fasadskruvar som går att dra rakt genom läkten och in i stommen som finns bakom, oavsett om det är trä, betong eller tegel. Skruvarna fixerar läkten på utsidan av isoleringen, därefter kan fasaden monteras. PAROC ZEROfix kan användas på alla typer av byggnader i byggnadsklasser Br1, Br2 och Br 3.

Christian Löfvenholm, Paroc– Lösningen är enkel att rita in eftersom den både bär och isolerar, säger Christian Löfvenholm, Technical Sales på Paroc. Han berättar att han jobbar mycket mot konstruktörer och arkitekter vars största intresse handlar om deras idéer är möjliga att genomföra, något de oftast är med ZEROfix.

– I och med att det finns lösningar med systemet som är testade och godkända enligt SP Fire 105 blir det tillgängligt för Br1-byggnader och där ligger själva finessen med systemet. Arkitekterna har ofta redan klart för sig hur de vill att fasaden ska se ut och sedan får vi meddela om vi kan lösa isoleringen till dem under dessa villkor, fortsätter Christian Löfvenholm.

Hjälp med dimensionering

Kollegan Micael Raak är regionsäljare och har därmed mer kontakt med byggentreprenörerna, det vill säga de som lägger beställningarna på det material som önskas.

Micael Raak, ParocMed ZEROfix är beställningsstegen få – först väljer de vilken stomme de har, sedan vilken tjocklek på isolering de önskar där allt mellan 100 och 300 millimeter finns att tillgå. Paroc har ett enkelt beräkningsprogram på hemsidan, som hjälper kunden dimensionera systemet och ta fram beställningsunderlag för både isolering och antalet tillbehör.  

– Att sedan montera är något som de flesta byggfirmor klarar av själv. Med andra system, som till exempel består av aluminiumprofiler, behövs det ofta hyras in ytterligare en entreprenör, något som förstås blir en extra kostnad. Med ZEROfix handlar det egentligen bara om att använda skruvdragaren, något byggarna känner väl till, förklarar Micael Raak.  

Nybygge och renovering

En annan fördel med ZEROfix är att det fungerar lika bra att använda när byggnader ska renoveras som på nybyggnationer. 

– Det beror förstås på vilket underlag och dess kvalitet. Men har du en bärande betong- eller trästomme är det inga problem. Själva monteringen kan nästan liknas vid att bygga lego, fortsätter Mikael Olofsson, som även framhåller att systemet är heltäckande med få skruvar vilket minimerar köldbryggor.

Brandsäker och energieffektiv

Själva isoleringen består av stenull, en robust produkt som är hållbar över tid. Den är dessutom energieffektiv eftersom den sänker energikostnaderna. Den håller också buller och andra oljud utifrån borta. Sist men inte minst är stenull obrännbart, vilket gör isoleringslösningen, och därmed också byggnaden, motståndskraftig mot brand. 

– Är det så att man ska bygga på en plats där det blåser mycket kan vi erbjuda en vindtätare isolering genom att kombinera ZEROfix med en produkt som heter PAROC Cortex. Den har ett integrerat och diffusionsöppet vindskydd och är dessutom klassad som obrännbar, fortsätter Micael Raak.   

– Vi jobbar mycket med brandfrågan och stenullen är klassificerad i Euroklass A1. Detta innebär att isoleringen är obrännbar och gör den till ett passivt brandskydd samt förhindrar brandspridning. På så vis ger det människor mer tid att utrymma en byggnad i händelse av brand, fyller Mikael Olofsson i.